W dniu 27.03.2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku odbył się pierwszy termin rozprawy głównej w sprawie o sygn. VII K 79/18 dotyczącej Adriana K. i innych oskarżonego między innymi o to, że dniu 20 sierpnia 2017 r. w Białymstoku prowadził samochód znajdując się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci amfetaminy jadąc kolejno ulicami Jagienki, Poleską, Botaniczną, Knyszyńską, Dąbrowskiego i Antoniukowską tj o przestępstwo z art. 178a § 1 kk

oraz o to, że 20 sierpnia 2017 r. w Białymstoku, kierując samochodem umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w ten sposób, że znajdując się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci amfetaminy, zbliżając się z prędkością około 115 km/h do skrzyżowania – ronda ulic Antoniukowskiej, Wierzbowej oraz Świętokrzyskiej i jednocześnie do łuku ulicy Antoniukowskiej w lewo, nie zachował szczególnej ostrożności oraz nie zredukował i nie dostosował prędkości do istniejących warunków, przez co doprowadził do utraty stateczności kierunkowej pojazdu, który po opuszczeniu jezdni wjechał na prawy chodnik i przodem potrącił idących po nim prawidłowo wzdłuż ulicy Antoniukowskiej pieszych, w wyniku czego doznali oni obrażeń ciała, w następstwie których ponieśli śmierć, po czym zbiegł z miejsca tego zdarzenia nie udzielając pomocy pokrzywdzonym, którzy znajdowali się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie i innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, poprzez wezwanie służb ratunkowych lub udzielenie pierwszej pomoc tj. o przestępstwo z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 177 § 1 kk w zw. z art. 178 § 1 kk w zb. z art. 162 § 1 kk.  W dniu wczorajszym zostały odebrane wyjaśnienia od oskarżonych , przesłuchano świadków.  Zarządzono przerwę w rozprawie do dnia 19.04.2018 r., godz. 09:00, s. IV. Na termin rozprawy wezwano biegłego sądowego z zakresu  techniki samochodowej i ruchu drogowego. Jednocześnie, Przewodnicząca powiadomiła strony o wyznaczonym kolejnym terminie rozprawy na dzień 22.05.2018 r., godz. 09:00, s. IV.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-03-28 18:44 Anna Tworkowska