Przewodniczący Wydziału - sędzia Joanna Kobeszko

Przyjmuje interesantów w piątki od 14:00 do 15:00 po uprzednim umówieniu wizyty u Kierownika Sekretariatu

Z-ca Przewodniczącego Wydziału - sędzia Anna Szurbak - Parfieniuk

 

Informacji o prowadzonych w wydziale sprawach udziela Biuro Obsługi Interesantów: tel. 85 665 65 10

Sekretariat Wydziału
Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
tel. 85 665 62 01 - wskazany numer telefonu nie służy do obsługi interesantów w zakresie udzielania informacji o sprawach, w tym celu należy kontaktować się z Biurem Obsługi Interesantów pod nr 85 665 65 10
pok. A 305, piętro III
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Kierownik Sekretariatu
Angelika Waszczeniuk

Prezes - SSO Paweł Dzienis

 

Wiceprezes - sędzia Alina Krejza - Aleksiejuk

Wiceprezes - sędzia Piotr Wypych


Sekretariat Prezesa
Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. C 012, parter

tel. 85 665-62-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30


Prezes jest organem Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku kieruje Sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do Dyrektora Sądu oraz pełni czynności z zakresu administracji sądowej oraz inne czynności przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2023 r., poz. 217 t.j.) oraz w odrębnych przepisach [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2022 r., poz. 2514 t.j.); Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1166 t.j.)].

Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku sprawuje nadzór administracyjny (z wyłączeniem nadzoru judykacyjnego wykonywanego w ramach kontroli orzeczeń przez Sąd wyższej instancji) nad działalnością Sądu polegający na czuwaniu nad należytym tokiem urzędowania w Sądzie i zmierzający do podniesienia poziomu funkcjonowania Sądu, obejmujący między innymi zagadnienia związane z zapewnieniem sprawnego rozpoznawania spraw i prawidłowego wykonywania orzeczeń sądowych. Nadto jest zwierzchnikiem służbowym sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Prezesa zastępują wiceprezesi zgodnie z art. 22b § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, a w razie ich nieobecności - wyznaczony sędzia. W zakresie administracji sądowej Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku podlega Ministrowi Sprawiedliwości oraz Prezesowi Sądu Okręgowego w Białymstoku.

 

Wykaz sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku

 

 • SSO Paweł Dzienis - Prezes Sądu

I Wydział Cywilny

 • Joanna Kobeszko - Przewodniczący wydziału
 • Anna Szurbak - Parfieniuk- Zastępca przewodniczącego
 • Elżbieta Andrysewicz
 • Marek Dąbrowski
 • Małgorzata Agnieszka Głos
 • Sławomir Głowacki
 • Alina Krejza - Aleksiejuk - Wiceprezes - Koordynator Biura Prasowego
 • Karolina Matyjaszek - Minta
 • Katarzyna Pannert
 • Iwona Sobolewska - Derman
 • Paweł Szponar (del. do Ministerstwa Sprawiedliwości na czas nieokreślony na podstawie art. 77§ 1 pkt. 2 usp)

II Wydział Cywilny

 • Małgorzata Frankowska- Przewodniczący wydziału
 • Katarzyna Gąsowska
 • Janusz Tadeusz Gosiewski
 • Krzysztof Kujawa
 • Katarzyna Małyszko
 • Marta Radziwon
 • Piotr Trzeciakowski

Sekcja Egzekucyjna II Wydziału Cywilnego

 • Adam Czech - Kierownik sekcji
 • Katarzyna Orzel

III Wydział Karny

 • Marcin Kęska - Przewodniczący wydziału
 • Anna Jamiołkowska - Zastępca przewodniczącego
 • Justyna Ewa Gosiewska
 • Aneta Kamieńska
 • Andrzej Kochanowski
 • Piotr Markowski (koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych)
 • Tomasz Pannert
 • Barbara Paszkowska
 • Marek Dariusz Rymarski
 • Beata Maria Wołosik - (del. do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku na czas nieokreślony na podstawie art. 77§ 1 pkt. 1 usp)
 • Piotr Wypych - Wiceprezes

Sekcja ds. Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym

 • Beata Sopek - Kierownik sekcji
 • Ewa Dubij
 • Anna Jacyniewicz
 • Dorota Sosna (del. do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku na czas nieokreślony na podstawie art. 77§ 1 pkt. 1 usp)

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

 • Dorota Gąsowska - Przewodniczący wydziału
 • Elżbieta Dorota Cylwik - Zastępca przewodniczącego
 • Ewa Czajkowska
 • Małgorzata Guszcz - Niewiadomska
 • Iwona Hulko (del. do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku na czas określony od dnia 1 października 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. na podstawie art. 77§ 1 pkt. 1 usp)
 • Bożena Kruk
 • Barbara Monach - Lisowska
 • Wiesława Niemyjska
 • Katarzyna Nowak
 • Katarzyna Kozłowska
 • Barbara Półtorak

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 • Dorota Michalak - Przewodniczący wydziału
 • Maciej Łukaszewicz - Zastępca przewodniczącego
 • Tomasz Kałużny
 • Marta Kiszowara

VIII Wydział Gospodarczy

 • Wojciech Orzel - Przewodniczący wydziału
 • Ewa Kurowska - Zastępca przewodniczącego
 • Artur Andrysewicz
 • Katarzyna Anna Dąbrowska - Doroszczyk
 • Dagmara Danilewicz - Kuklik
 • Paweł Andrzej Hempel
 • Aleksandra Jamróz
 • Anna Komarewska
 • Izabela Katarzyna Perkowska
 • Marta Barbara Rękawek-Pachwicewicz (koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych)
 • Anna Monika Wiszenko

XI Wydział Cywilny

 • Aneta Kaftańska - Przewodniczący wydziału
 • Anna Wołkowycka - Kuźmińska - Zastępca przewodniczącego
 • Anna Gutowska
 • Wojciech Jabłoński
 • Anna Urszula Kochanowska
 • Małgorzata Kozłowska
 • Łukasz Maliszewski
 • Emilia Podgajecka - Cilulko
 • Katarzyna Stankiewicz

XIII Wydział Karny

 • Katarzyna Skindzier - Ostapa - Przewodniczący wydziału
 • Agnieszka Jurzyk - Zastępca przewodniczącego
 • Magdalena Beziuk - Gawęcka
 • Ewa Dakowicz
 • Alina Dryl
 • Andrzej Gołaszewski
 • Krzysztof Kozłowski
 • Grażyna Dorota Redos - Kryńska
 • Małgorzata Sawicka

 

Powyższy wykaz nie uwzględnia czasowych delegacji sędziów do wykonywania czynności orzeczniczych w niepełnym wymiarze orzekania w innym wydziale.

 

Wykaz referendarzy sądowych Sądu Rejonowego w Białymstoku


I Wydział Cywilny

 • Euzebiusz Silkinis

II Wydział Cywilny

 • Anna Beata Karwowska
 • Monika Półkośnik

Sekcja Egzekucyjna II Wydziału Cywilnego

 • Marta Gęślicka
 • Marta Kuprianowicz

VIII Wydział Gospodarczy

 • Edyta Czarnomys
 • Rafał Kołakowski
 • Łukasz Kosiński (del. do pełnienia czynności referendarza w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku na podstawie art. 151a § 6 w związku z § 4 usp)
 • Jolanta Tworkowska
 • Ewa Zawadzka

IX Wydział Ksiąg Wieczystych

 • Anna Wyszomirska - Przewodniczący wydziału
 • Bogna Elżbieta Kosowska - Zastępca przewodniczącego
 • Anna Grześ - Bitiucka
 • Joanna Janyst
 • Małgorzata Jodłowska-Ostapkowicz
 • Dorota Ławreszuk
 • Emilia Maliszewska
 • Wojciech Owsiejko
 • Monika Edyta Potocka - Markiewicz
 • Dorota Tarnowska - Rojsza
 • Ewelina Walędziak

X Wydział Rejestru Zastawów

 • Elżbieta Stankiewicz – Czykier - Przewodniczący wydziału
 • Edyta Beszterda

XI Wydział Cywilny

 • Elżbieta Nosko

XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

 • Urszula Kęska - Przewodniczący wydziału
 • Agnieszka Makal - Zastępca przewodniczącego
 • Anna Monika Bojarczyk
 • Agnieszka Kakareko
 • Agnieszka Kurkiewicz
 • Barbara Małyszko
 • Ireneusz Marczuk (del. do pełnienia czynności referendarza w Sądzie Okręgowym w Białymstoku na podstawie art. 151a § 6 w związku z § 4 usp)
 • Maja Barbara Piątkowska
 • Anna Sakowicz
 • Urszula Sokołowska
 • Renata Wyszyńska

Informacja o pierwszym i kolejnych mianowaniach referendarzy sądowych Sądu Rejonowego w Białymstoku (art. 88b usp.)

 

Z dniem 15 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku uruchomił Internetowy Portal Orzeczeń. Szczegółowe zasady dotyczące publikacji orzeczeń określa zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku. Z treścią zarządzenia mogą się Państwo zapoznać korzystając z odnośnika na dole artykułu (w sekcji "Załączniki").

 

Orzecznictwo Sądu Rejonowego w Białymstoku

 

Orzecznictwo Sądów Powszechnych

 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

 

Orzecznictwo europejskich trybunałów

 

Kierownik Oddziału - Ewa Okuniewska

 

Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. C 419, IV piętro
tel. (85) 66 56 507
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

 

V Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Białymstoku

 

Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. A 419, piętro IV
tel. (85) 665 62 80
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Kierownik Sekretariatu Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej
Małgorzata Lewicka
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Zespołu
Anna Bajko
dyżury: wtorek, czwartek, piątek
pok. A 417, tel. 85 665 64 09, tel. kom. 509-057-452
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poniżej przedstawiamy informację o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7.09.2020r. zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1640).

Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

 

Skazany w pierwszej instancji na karę grzywny obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 10%, nie mniej jednak niż 30 zł, a w razie orzeczenia grzywny obok kary pozbawienia wolności - w wysokości 20% od kwoty wymierzonej grzywny.

 

W razie orzeczenia grzywny na podstawie art. 71 § 1 Kodeksu karnego skazany w pierwszej instancji obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 10% od kwoty wymierzonej mu grzywny, nie mniej jednak niż 30 zł.

 

W wypadku, gdy sąd odstąpił od wymierzenia kary, odstąpił od wymierzenia kary i poprzestał na wymierzeniu środka karnego albo zamiast kary zastosował na podstawie art. 10 § 4 Kodeksu karnego środek wychowawczy albo poprawczy, oskarżony obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 30 zł

Wykaz asesorów sądowych Sądu Rejonowego w Białymstoku


I Wydział Cywilny

 • Łukasz Hryniewicz

 

II Wydział Cywilny

 • Karol Olszewski

 

XI Wydział Cywilny

 • Urszula Etel-Wojciechowska

 

Dyrektor - Elżbieta Roszkowska

 

Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. C 431, IV piętro
tel. 85 665 63 23
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30


Dyrektor jest organem Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Zakres zadań Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku:

 1. Kieruje działalnością administracyjną Sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2023 r., poz. 217 t.j.) tj.: wykonywaniem zadań administracyjnych polegających na zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania Sądu.
 2. Wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach.
 3. Jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje Sąd w tym zakresie wobec pracowników Sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów.
 4. Określa, w porozumieniu z Prezesem Sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk w wydziałach sądu, na których są zatrudniani pracownicy Sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych i asystentów sędziów.
 5. Reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań Sądu.
 6. Dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem rachunków, na których zostały zdeponowane sumy depozytowe powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, z zastrzeżeniem art. 83a ust. 2 tej ustawy.

 

Uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości zamieszczania na pozwach, wnioskach i innych pismach procesowych wnoszonych do Sądu, informacji o nr telefonu i adresie poczty elektronicznej, o ile wyrażają Państwo zgodę w myśl art. 6 ust.1 lit. a RODO na ich przetwarzanie celem sprawnego kontaktowania się.


Katalog usług dla interesantów


Usługi podstawowe:


Usługi uzupełniające świadczone przez sąd rejonowy:

 

Katalog usług wraz z kartami usług dla interesantów sądów powszechnych dostępny jest pod adresem https://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/katalogi-uslug/

 

Wzory i formularze na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Broszury i publikacje.

 

Uwaga - Zmiana godzin urzędowania Sądu

 

Godziny urzędowania Sądu:
                             
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt telefoniczny: 85 66 56 510

 

Centrala telefoniczna

Kontakt telefoniczny: 85 66 56 222

 

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem
2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo
3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem
4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

 

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062),  każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,  o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

1. dane kontaktowe wnioskodawcy
2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym
3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą
4.  skazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

 • drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • osobiście w siedzibie Sądu, w godzinach urzędowania

 

Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej reguluje Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902 t.j.).

Udostępnianie informacji publicznej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku następuje:

 • przez ogłoszenie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku pełniącej rolę Biuletynu Informacji Publicznej,
 • na wniosek zainteresowanego z uwzględnieniem poniższych zasad.

W przypadku, gdy dana informacja znajduje się na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku pełniącej funkcję Biuletynu Informacji Publicznej BIP w odpowiedzi na wniosek, wskazuje się wnioskodawcy odpowiednią ścieżkę dostępu i nie dokonuje się wydruków oraz nie przesyła się ich żądającemu.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się do Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku:

 • osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Białymstoku,  ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok,

lub przesyłając:

 • pocztą na adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok,
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Prawo dostępu do informacji publicznej odnosi się wyłącznie do udzielenia informacji o określonych faktach i stanach istniejących w chwili udzielania informacji.

W trybie dostępu do informacji publicznej nie jest możliwe uzyskanie:

 • dokonywania przez Sąd Rejonowy w Białymstoku wykładni prawa ani porad prawnych;
 • wytworzenia informacji w sprawie indywidualnej;
 • informacji o poglądach czy ocenach Sądu Rejonowego w Białymstoku, jeżeli nie zostały uzewnętrznione w określonej formie;
 • o niezmaterializowanych w jakiejkolwiek postaci zamierzeniach podejmowania określonych działań.

Załatwienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej następuje przez:

 • udzielenie informacji publicznej, albo
 • skierowanie do wnioskodawcy pisma informującego, że Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku nie znajduje się w posiadaniu żądanej informacji,
 • skierowanie do wnioskodawcy pisma informującego, że żądana przez niego informacja nie stanowi informacji publicznej,
 • wydanie decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej.

Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu, jednakże podlega ograniczeniu, jeżeli wynika to z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego, za wyjątkiem informacji publicznej przetworzonej. Uzyskanie dostępu do informacji publicznej przetworzonej może się wiązać z koniecznością wykazania istnienia po stronie wnioskodawcy szczególnie istotnego interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 1 udip).

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku, do której znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Odwołanie od decyzji rozpoznaje Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku w terminie 14 dni.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się, przepisy Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2023, poz. 1634 j.t. ), z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, niezbędne będzie poniesienie dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W związku z tym, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

Ministerstwo Sprawiedliwości, działające jako dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, powierzyło Towarzystwu Amicus prowadzenie w latach 2022-2025 Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białymstoku.

Celem działalności Ośrodka jest:

 1. Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym,
 2. Udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym,
 3. Wsparcie i rozwój instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

Ośrodek zapewnia beneficjentom nieodpłatnie:

 1. Pomoc prawną, alternatywne metody rozwiązywania konfliktów,
 2. Pomoc psychologiczną, psychiatryczną, terapeutyczną,
 3. Pomoc tłumacza, w tym tłumacza migowego,
 4. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych,
 5. Pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
 6. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny,
 7. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
 8. Pokrywanie kosztów organizacji oraz uczestnictwa w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 9. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 10. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania i opieki nad dziećmi, w tym w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę,
 11. Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego lub wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim,
 12. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy.

 

Telefon do osoby pierwszego kontaktu: +48 697 697 205

 

Adres Ośrodka:
Białystok ul. Brukowa 28/8
tel. 697 697 205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy Ośrodka w Białymstoku:
Poniedziałek 13.00 – 20.00
Wtorek – Piątek 8.00 - 15.00
Sobota 9.00 – 13.00

 

Podkategorie

W wydziałach cywilnych i w wydziale gospodarczym istnieje możliwość sprawdzenia czy orzeczenie jest prawomocne. W przypadku uprawomocnienia system wskaże również datę uprawomocnienia orzeczenia. W celu sprawdzenia należy podać sygnaturę sprawy.

 

 

COM_CONTENT_READ_MOREPrawomocność


Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku

Koordynator: sędzia Alina Krejza - Aleksiejuk

 

Obsługa administracyjna:

specjalista ds. administracyjnych: Marcin Wołyń

tel. 85 665 65 60

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prasowe