Przewodniczący Wydziału - sędzia Alina Krejza - Aleksiejuk
 

Telefon do Biura Obsługi Interesanta ws. cywilnych: 85 665 65 10

Sekretariat Wydziału
Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. A 305, piętro III
faks: 85 66 56 301
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Kierownik Sekretariatu
Angelika Waszczeniuk

Prezes - SSO Paweł Dzienis

 

Wiceprezes - sędzia Beata Maria Wołosik


Sekretariat Prezesa
Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. C 012, parter

tel. 85 665-62-00
faks: 85 665-63-33
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30


Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku kieruje Sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora Sądu lub kierownika finansowego Sądu oraz pełni czynności z zakresu administracji sądowej oraz inne czynności przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) oraz w odrębnych przepisach [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 925); Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 roku w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1564 ze zm.)].

Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku sprawuje nadzór administracyjny (z wyłączeniem nadzoru judykacyjnego wykonywanego w ramach kontroli orzeczeń przez Sąd wyższej instancji) nad działalnością Sądu polegający na czuwaniu nad należytym tokiem urzędowania w Sądzie i zmierzający do podniesienia poziomu funkcjonowania Sądu, obejmujący między innymi zagadnienia związane z zapewnieniem sprawnego rozpoznawania spraw i prawidłowego wykonywania orzeczeń sądowych. Nadto jest zwierzchnikiem służbowym sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Prezesa zastępują wiceprezesi zgodnie z art. 22 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, a w razie ich nieobecności - wyznaczony sędzia. W zakresie administracji sądowej Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku podlega Ministrowi Sprawiedliwości oraz Prezesowi Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Wiceprezesi Sądu Rejonowego w Białymstoku zastępują Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku w czasie jego nieobecności zgodnie z art. 22 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) oraz wykonują inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku.

 

Wykaz sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku

 

 • SSO Paweł Dzienis - Prezes Sądu

I Wydział Cywilny

 • Alina Krejza - Aleksiejuk - Przewodniczący wydziału
 • Joanna Kobeszko - Zastępca przewodniczącego
 • Elżbieta Andrysewicz
 • Marek Dąbrowski
 • Małgorzata Agnieszka Głos
 • Sławomir Głowacki
 • Karolina Matyjaszek - Minta
 • Katarzyna Pannert
 • Beata Sopek
 • Iwona Sobolewska - Derman
 • Paweł Szponar (del. do Ministerstwa Sprawiedliwości na czas nieokreślony na podstawie art. 77§ 1 pkt. 2 usp)

II Wydział Cywilny

 • Krzysztof Kujawa - Przewodniczący wydziału
 • Ewa Kołodziej - Dubowska - Zastępca przewodniczącego
 • Małgorzata Frankowska
 • Katarzyna Gąsowska
 • Janusz Tadeusz Gosiewski
 • Aneta Kaftańska
 • Katarzyna Małyszko
 • Marta Radziwon
 • Piotr Trzeciakowski

Sekcja Egzekucyjna II Wydziału Cywilnego

 • Adam Czech - Kierownik sekcji
 • Katarzyna Orzel

III Wydział Karny

 • Marcin Kęska - Przewodniczący wydziału
 • Anna Jamiołkowska - Zastępca przewodniczącego
 • Justyna Ewa Gosiewska
 • Aneta Kamieńska
 • Andrzej Kochanowski
 • Piotr Markowski
 • Tomasz Pannert
 • Barbara Paszkowska
 • Marek Dariusz Rymarski
 • Beata Maria Wołosik - Koordynator Biura Prasowego - Wiceprezes (del. do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku na okres od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 października 2021 r. na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 usp)

Sekcja ds. Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym

 • Magdalena Beziuk - Gawęcka - Kierownik sekcji
 • Ewa Dubij
 • Anna Jacyniewicz
 • Dorota Sosna (del. do Ministerstwa Sprawiedliwości na czas nieokreślony na podstawie art. 77§ 1 pkt. 2 usp)

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

 • Dorota Gąsowska - Przewodniczący wydziału
 • Elżbieta Dorota Cylwik - Zastępca przewodniczącego
 • Ewa Czajkowska
 • Małgorzata Guszcz - Niewiadomska
 • Iwona Hulko
 • Bożena Kruk
 • Barbara Monach - Lisowska
 • Wiesława Niemyjska
 • Katarzyna Nowak
 • Katarzyna Kozłowska
 • Barbara Półtorak

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 • Dorota Michalak - Przewodniczący wydziału
 • Maciej Łukaszewicz - Zastępca przewodniczącego
 • Tomasz Kałużny
 • Marta Kiszowara

VIII Wydział Gospodarczy

 • Wojciech Orzel - Przewodniczący wydziału
 • Ewa Kurowska - Zastępca przewodniczącego
 • Artur Andrysewicz
 • Katarzyna Anna Dąbrowska - Doroszczyk
 • Dagmara Danilewicz - Kuklik
 • Paweł Andrzej Hempel
 • Aleksandra Jamróz
 • Anna Komarewska
 • Izabela Katarzyna Perkowska
 • Anna Monika Wiszenko

XI Wydział Cywilny

 • Wojciech Jabłoński - Przewodniczący wydziału
 • Anna Wołkowycka - Kuźmińska - Zastępca przewodniczącego
 • Anna Gutowska
 • Anna Urszula Kochanowska
 • Małgorzata Kozłowska
 • Łukasz Maliszewski
 • Elżbieta Olechno – Obolewicz (del. do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku na okres od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 października 2021 r. na podstawie art. 77 § par 8 usp)
 • Emilia Podgajecka - Cilulko
 • Katarzyna Stankiewicz

XIII Wydział Karny

 • Katarzyna Skindzier - Ostapa - Przewodniczący wydziału
 • Agnieszka Jurzyk - Zastępca przewodniczącego
 • Ewa Dakowicz
 • Alina Dryl
 • Andrzej Gołaszewski
 • Krzysztof Kozłowski
 • Grażyna Dorota Redos - Kryńska
 • Małgorzata Sawicka

 

Powyższy wykaz nie uwzględnia czasowych delegacji sędziów do wykonywania czynności orzeczniczych w niepełnym wymiarze orzekania w innym wydziale.

 

Wykaz referendarzy sądowych Sądu Rejonowego w Białymstoku


I Wydział Cywilny

 • Euzebiusz Silkinis

II Wydział Cywilny

 • Anna Beata Karwowska

Sekcja Egzekucyjna II Wydziału Cywilnego

 • Marta Gęślicka
 • Marta Kuprianowicz

VIII Wydział Gospodarczy

 • Łukasz Kosiński
 • Monika Półkośnik

IX Wydział Ksiąg Wieczystych

 • Anna Wyszomirska - Przewodniczący wydziału
 • Bogna Elżbieta Kosowska - Zastępca przewodniczącego
 • Anna Grześ - Bitiucka
 • Joanna Janyst
 • Małgorzata Jodłowska-Ostapkowicz
 • Dorota Ławreszuk
 • Emilia Maliszewska
 • Wojciech Owsiejko
 • Monika Edyta Potocka - Markiewicz
 • Dorota Tarnowska - Rojsza
 • Jolanta Tworkowska
 • Ewelina Walędziak

X Wydział Rejestru Zastawów

 • Elżbieta Stankiewicz – Czykier - Przewodniczący wydziału
 • Edyta Beszterda

XI Wydział Cywilny

 • Elżbieta Nosko

XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

 • Urszula Kęska - Przewodniczący wydziału
 • Agnieszka Makal - Zastępca przewodniczącego
 • Anna Monika Bojarczyk
 • Agnieszka Kurkiewicz
 • Barbara Małyszko
 • Ireneusz Marczuk
 • Maja Barbara Piątkowska
 • Anna Sakowicz
 • Urszula Sokołowska
 • Renata Wyszyńska

Informacja o pierwszym i kolejnych mianowaniach referendarzy sądowych Sądu Rejonowego w Białymstoku (art. 88b usp.)

 

Z dniem 15 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku uruchomił Internetowy Portal Orzeczeń. Szczegółowe zasady dotyczące publikacji orzeczeń określa zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku. Z treścią zarządzenia mogą się Państwo zapoznać korzystając z odnośnika na dole artykułu (w sekcji "Załączniki").

 

Orzecznictwo Sądu Rejonowego w Białymstoku

 

Orzecznictwo Sądów Powszechnych

 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

 

Orzecznictwo europejskich trybunałów

 

Kierownik Oddziału - Ewa Okuniewska

 

Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. C 419, IV piętro
tel. (85) 66 56 507
faks: (85) 66 56 377
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

 

V Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Białymstoku

 

Kierownik Zespołu
Anna Bajko
pok. A 417, tel. 85 665 64 09, tel. kom. 509-057-452
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat Zespołu
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. A 419, piętro IV
tel. (85) 665 62 80
faks: (85) 665 65 09
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
Dyżur w sądzie: wtorek, czwartek, piątek: 7:30-15:30

Poniżej przedstawiamy informację o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7.09.2020r. zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1640).

Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

 

Skazany w pierwszej instancji na karę grzywny obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 10%, nie mniej jednak niż 30 zł, a w razie orzeczenia grzywny obok kary pozbawienia wolności - w wysokości 20% od kwoty wymierzonej grzywny.

 

W razie orzeczenia grzywny na podstawie art. 71 § 1 Kodeksu karnego skazany w pierwszej instancji obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 10% od kwoty wymierzonej mu grzywny, nie mniej jednak niż 30 zł.

 

W wypadku, gdy sąd odstąpił od wymierzenia kary, odstąpił od wymierzenia kary i poprzestał na wymierzeniu środka karnego albo zamiast kary zastosował na podstawie art. 10 § 4 Kodeksu karnego środek wychowawczy albo poprawczy, oskarżony obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 30 zł

Wykaz asesorów sądowych Sądu Rejonowego w Białymstoku


I Wydział Cywilny

 • Łukasz Hryniewicz

 

II Wydział Cywilny

 • Karol Olszewski

 

XI Wydział Cywilny

 • Urszula Etel-Wojciechowska

 

Dyrektor - Elżbieta Roszkowska

 

Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. C 221, II piętro
tel. 85 665 65 50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30


Zakres zadań Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku:

1. Kieruje działalnością administracyjną Sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), tj.: wykonywaniem zadań administracyjnych polegających na zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania Sądu,

2. Wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach, w tym między innymi:

 • przygotowuje przy współpracy z dysponentem budżetu sądów na obszarze apelacji projekt planu finansowego oraz plan finansowy Sądu, a następnie wykonuje budżet danego Sądu,
 • przygotowuje projekt planu i plan wydatków w układzie zadaniowym, a następnie wykonuje  budżet Sądu w układzie zadaniowym,
 • opracowuje w porozumieniu z dysponentem budżetu sądów na obszarze apelacji harmonogram realizacji budżetu Sądu,
 • dysponuje rachunkiem bieżącym Sądu, z wyodrębnieniem rachunku dochodów i wydatków oraz rachunkami pomocniczymi,
 • sprawuje nadzór i kontrolę przebiegu wykonania zadań określonych w planie finansowym Sądu oraz przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
 • organizuje właściwy przepływ informacji w zakresie realizacji planów finansowych oraz planów wydatków w układzie zadaniowym, dokonuje ich kwartalnej oceny oraz przekazuje ją wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi budżetu sądów na obszarze apelacji,
 • uczestniczy w opracowywaniu projektów programów wieloletnich,
 • podejmuje działania organizacyjne na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Sądu, organizuje i nadzoruje realizację zamówień publicznych.

3. Jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje Sąd w tym zakresie wobec pracowników Sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów.

4. Określa, w porozumieniu z Prezesem Sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów.

5. Reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań Sądu.

 

Uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości zamieszczania na pozwach, wnioskach i innych pismach procesowych wnoszonych do Sądu, informacji o nr telefonu i adresie poczty elektronicznej, o ile wyrażają Państwo zgodę w myśl art. 6 ust.1 lit. a RODO na ich przetwarzanie celem sprawnego kontaktowania się.


Katalog usług dla interesantów


Usługi podstawowe:


Usługi uzupełniające świadczone przez sąd rejonowy:

 

Katalog usług wraz z kartami usług dla interesantów sądów powszechnych dostępny jest pod adresem https://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/katalogi-uslug/

 

Wzory i formularze na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Broszury i publikacje.

 

Uwaga - Zmiana godzin urzędowania Sądu

 

Godziny urzędowania Sądu:
                             
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt telefoniczny: 85 66 56 222

 

Sąd Rejonowy w Białymstoku informuje osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia, że w sytuacji wezwania do Sądu na rozprawę, może ona skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, pełnomocnika lub telefonicznie z Biurem Obsługi Interesanta pod nr tel. 85 665 65 10  i przekazać sądowi informację, że na rozprawę została wezwana osoba niepełnosprawna lub nieporadna.

Informacja taka pozwoli przygotować dla rozpoznania sprawy odpowiednią salę rozpraw, do której dotarcie nie powinno być nadmiernie skomplikowane, jak również w razie istnienia takiej konieczności zadbać o zapewnienie stosownej opieki w zakresie poruszania się osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej po terenie budynku Sądu.

 

Deklaracja dostępności

Informacja o działalności Sądu Rejonowego w Białymstoku - tekst odczytywalny maszynowo

Informacja o działalności Sądu Rejonowego w Białymstoku - tekst łatwy do czytania (ETR-Easy-to-read)

 

Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej reguluje Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429).

Udostępnianie informacji publicznej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku następuje:

 • przez ogłoszenie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku pełniącej rolę Biuletynu Informacji Publicznej,
 • na wniosek zainteresowanego z uwzględnieniem poniższych zasad.

W przypadku, gdy dana informacja znajduje się na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku w odpowiedzi na wniosek, wskazuje się wnioskodawcy odpowiednią ścieżkę dostępu i nie dokonuje się wydruków oraz nie przesyła się ich żądającemu.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się do Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku:

 • osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Białymstoku,  ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok,

lub przesyłając:

 • pocztą na adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok,
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • faxem na nr 85 665 63 33,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Prawo dostępu do informacji publicznej odnosi się wyłącznie do udzielenia informacji o określonych faktach i stanach istniejących w chwili udzielania informacji.

W trybie dostępu do informacji publicznej nie jest możliwe uzyskanie:

 • dokonywania przez Sąd Rejonowy w Białymstoku wykładni prawa ani porad prawnych;
 • wytworzenia informacji w sprawie indywidualnej;
 • informacji o poglądach czy ocenach Sądu Rejonowego w Białymstoku, jeżeli nie zostały uzewnętrznione w określonej formie;
 • o niezmaterializowanych w jakiejkolwiek postaci zamierzeniach podejmowania określonych działań.

Załatwienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej następuje przez:

 • udzielenie informacji publicznej, albo
 • skierowanie do wnioskodawcy pisma informującego, że Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku nie znajduje się w posiadaniu żądanej informacji,
 • skierowanie do wnioskodawcy pisma informującego, że żądana przez niego informacja nie stanowi informacji publicznej,
 • wydanie decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej.

Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu, jednakże podlega ograniczeniu, jeżeli wynika to z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego, za wyjątkiem informacji publicznej przetworzonej. Uzyskanie dostępu do informacji publicznej przetworzonej może się wiązać z koniecznością wykazania istnienia po stronie wnioskodawcy szczególnie istotnego interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 1 udip).

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku, do której znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Odwołanie od decyzji rozpoznaje Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku w terminie 14 dni.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się, przepisy Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2019, poz. 2325 j.t. ), z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, niezbędne będzie poniesienie dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W związku z tym, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

W dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy w Białymstoku, rozpoznał wniosek Prokuratury Okręgowej w Białymstoku o zastosowanie w stosunku do podejrzanego Sylwestra Z. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych dowodów, Sąd postanowił nie uwzględnić wniosku o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

W ocenie Sądu, dotychczas zgromadzone dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez Sylwestra Z. zarzucanych mu czynów.

Jednocześnie Sąd uznał, że zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania nie jest niezbędnym środkiem zapobiegawczym w przypadku tego podejrzanego albowiem nie zostało uprawdopodobnione istnienie szczególnych przesłanek procesowych warunkujących zastosowanie środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym ( np. obawa ucieczki lub ukrywania się, tzw matactwa procesowego, czy grożącej surowej kary pozbawienia wolności).

Postanowienie nie jest prawomocne.

Podkategorie


Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku

Koordynator: sędzia Beata Maria Wołosik

tel. 609 303 080

Obsługa administracyjna:

inspektor: Marcin Wołyń

tel. 85 665 65 60

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prasowe