OGŁOSZENIE Nr K.110.2.2024 z dnia 19 lipca 2024 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (docelowo na stanowisko archiwisty)

- ilość etatów: 1 etat
- miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne obowiązki:

 • obsługa systemu elektronicznego SAWA,
 • wprowadzanie do programu elektronicznego Archiwum Akt spisów zdawczo-odbiorczych,
 • czynności związane z podejmowaniem i podkładaniem akt archiwalnych,
 • przygotowywanie i porządkowanie akt do przekazania Archiwum Państwowemu,
 • sporządzanie dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia,
 • konserwacja akt archiwalnych,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Archiwum.

OGŁOSZENIE Nr K.110.3.2024 z dnia 18 lipca 2024 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (docelowo na stanowisko sekretarza sądowego).

- ilość etatów: 1 etat
- miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne obowiązki:

 • protokołowanie na rozprawach sądowych,
 • terminowe i prawidłowe wykonywanie zarządzeń sędziego/referendarza,
 • wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt sądowych oraz urządzeń służących do rejestrowania,
 • wysyłanie wezwań, postanowień i odpisów,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych oraz zleconych przez przełożonych.

OGŁOSZENIE Nr K.1131.61.2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244).
Liczba miejsc: 4
Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 30-40 godzin tygodniowo)

OGŁOSZENIE Nr K.110.1.2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na staż urzędniczy, docelowo na stanowisko: Inspektora
wymiar etatu: 1
miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie dostaw sprzętu informatycznego;
 • Prowadzenie dokumentacji przyjętego i przekazanego sprzętu informatycznego;
 • Zakupy akcesoriów informatycznych;
 • Wydawanie zamówień pracownikom;
 • Opracowywanie i przeprowadzanie procedur związanych ze zlecaniem podmiotom zewnętrznym usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Sądu;
 • Udział w pracach komisji przetargowej, ocenianie ofert;
 • Realizowanie zakupów na potrzeby jednostki w zakresie dostaw i usług drobnych;
 • Przyjmowanie dostaw i wydawanie telefonów komórkowych, obsługa zwrotów i serwisu;
 • Obsługa sytemu monitoringu wizyjnego w zakresie zabezpieczania nagrań;
 • Przyjmowanie zleceń dotyczących zgłoszeń i awarii.

OGŁOSZENIE Nr K.1131.40.2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244).
Liczba miejsc: 4 (Archiwum Zakładowe, II Wydział Cywilny, VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Archiwum IX Wydziału Ksiąg Wieczystych)
Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 30-40 godzin tygodniowo)