OGŁOSZENIE Nr K-1133-6/22 z dnia 14 stycznia 2022 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244).
Liczba miejsc: 4 (Wydział Cywilny, Gospodarczy, Karny, Rodzinny i Nieletnich)
Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 40 godzin tygodniowo)

 

Program praktyki absolwenckiej:

 1. rejestracja wpływających pism w systemie informatycznym;
 2. wysyłanie i podkładanie korespondencji;
 3. wprowadzanie danych do systemu informatycznego, przetwarzanie danych w postaci elektronicznej;
 4. wprowadzanie do systemu komputerowego „Archiwum” spisów zdawczo – odbiorczych akt
 5. uczestnictwo w rozprawach.

OGŁOSZENIE Nr K-111-8/21 z dnia 30 listopada 2021 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko:

Audytora wewnętrznego
wymiar zatrudnienia: 0,2 etatu
nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok


1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021.305 z późn.zm.);
 • Zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach z tego audytu (tj. Dz. U. 2018.506);
 • Wykonywanie innych czynności oraz zadań wspomagających zleconych przez Dyrektora lub Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku.

 

OGŁOSZENIE Nr K-111-7/21 z dnia 30 listopada 2021 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (docelowo na stanowisko sekretarza sądowego).

Ilość etatów: 1

Zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne obowiązki:

 • protokołowanie na rozprawach sądowych,
 • terminowe i prawidłowe wykonywanie zarządzeń sędziego/referendarza,
 • wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt sądowych oraz urządzeń służących do rejestrowania,
 • wysyłanie wezwań, postanowień i odpisów,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych oraz zleconych przez przełożonych.

OGŁOSZENIE Nr K-1133-52/21 z dnia 4 listopada 2021 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244).
Liczba miejsc: 1 (Wydział Cywilny)
Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 20-40 godzin tygodniowo)

 

OGŁOSZENIE Nr K-111-6/21 z dnia 3 listopada 2021 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko:

Audytora wewnętrznego
wymiar zatrudnienia: 0,2 etatu
nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok


1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021.305 z późn.zm.);
 • Zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach z tego audytu (tj. Dz. U. 2018.506);
 • Wykonywanie innych czynności oraz zadań wspomagających zleconych przez Dyrektora lub Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku.

 

OGŁOSZENIE Nr K-111-5/21 z dnia 22 października 2021 r.

Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko: ASYSTENTA SĘDZIEGO

Liczba etatów: 1 etat na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa

miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103