OGŁOSZENIE Nr K-111-7/21 z dnia 30 listopada 2021 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (docelowo na stanowisko sekretarza sądowego).

Ilość etatów: 1

Zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne obowiązki:

  • protokołowanie na rozprawach sądowych,
  • terminowe i prawidłowe wykonywanie zarządzeń sędziego/referendarza,
  • wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt sądowych oraz urządzeń służących do rejestrowania,
  • wysyłanie wezwań, postanowień i odpisów,
  • wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych oraz zleconych przez przełożonych.

OGŁOSZENIE Nr K-1133-52/21 z dnia 4 listopada 2021 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244).
Liczba miejsc: 1 (Wydział Cywilny)
Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 20-40 godzin tygodniowo)

 

OGŁOSZENIE Nr K-111-6/21 z dnia 3 listopada 2021 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko:

Audytora wewnętrznego
wymiar zatrudnienia: 0,2 etatu
nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok


1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021.305 z późn.zm.);
  • Zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach z tego audytu (tj. Dz. U. 2018.506);
  • Wykonywanie innych czynności oraz zadań wspomagających zleconych przez Dyrektora lub Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku.

 

OGŁOSZENIE Nr K-111-5/21 z dnia 22 października 2021 r.

Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko: ASYSTENTA SĘDZIEGO

Liczba etatów: 1 etat na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa

miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

OGŁOSZENIE Nr K-1133-49/21 z dnia 13 października 2021 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244).
Liczba miejsc: 2 (Archiwum zakładowe, Wydział Cywilny)
Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 20-40 godzin tygodniowo)

OGŁOSZENIE Nr K-111-4/21 z dnia 4 października 2021 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko: Informatyka
wymiar etatu: 1
miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103
Zgodnie z treścią art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 577) istnieje możliwość zwolnienia przez dyrektora sądu z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu na staż urzędniczy.