OGŁOSZENIE Nr K.111.4.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (docelowo na stanowisko sekretarza sądowego).

  • ilość etatów: 1,6 etatu
  • miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne obowiązki:

  • protokołowanie na rozprawach sądowych,
  • terminowe i prawidłowe wykonywanie zarządzeń sędziego/referendarza,
  • wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt sądowych oraz urządzeń służących do rejestrowania,
  • wysyłanie wezwań, postanowień i odpisów,
  • wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych oraz zleconych przez przełożonych.

OGŁOSZENIE Nr K.1133.17.23 z dnia 3 kwietnia 2023 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244).

Liczba miejsc: 4 (I Wydział Cywilny, VIII Wydział Gospodarczy, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, XI Wydział Cywilny)
Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 30-40 godzin tygodniowo)

 

OGŁOSZENIE Nr K.111.3.2023 z dnia 2 marca 2023 r.

Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku na podstawie art.155a § 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U.2023 poz. 217) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013, poz. 1228 z późn.zm.)

ogłasza konkurs na stanowisko:
ASYSTENTA SĘDZIEGO

Liczba etatów: 0,75 etatu
Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok