OGŁOSZENIE Nr K-1133-43/21 z dnia 28 września 2021 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244).
Liczba miejsc: 4 (Archiwum zakładowe, Wydział Cywilny, Wydział Karny, Wydział Rodzinny i Nieletnich)
Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 20-40 godzin tygodniowo)


Program praktyki absolwenckiej:

1. Rejestracja wpływających pism w systemie informatycznym.
2. Wysyłanie i podkładanie korespondencji.
3. Wprowadzanie danych do systemu informatycznego, przetwarzanie danych w postaci elektronicznej.
4. Wprowadzanie do systemu komputerowego „Archiwum” spisów zdawczo – odbiorczych akt.
5. Uczestnictwo w rozprawach.

OGŁOSZENIE Nr K-111-3/21 z dnia 23 czerwca 2021 r.
Dyrektor Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza nabór na stanowisko Rzemieślnika

- ilość etatów: 1
- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
- miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne obowiązki:

 • udział w przeglądach urządzeń energetycznych;
 • prawowanie pieczy nad sprawnością instalacji elektrycznej w budynku Sądu;
 • wykonywanie prac gospodarczych i konserwatorskich;
 • drobne naprawy mebli oraz urządzeń biurowych.

OGŁOSZENIE Nr K-1133-31/21 z dnia 15 czerwca 2021 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244).
Liczba miejsc: 2 (Archiwum zakładowe, Wydział Gospodarczy)
Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 20-40 godzin tygodniowo)


Program praktyki absolwenckiej:

 1. Rejestracja wpływających pism w systemie informatycznym.
 2. Wysyłanie i podkładanie korespondencji.
 3. Wprowadzanie danych do systemu informatycznego, przetwarzanie danych w postaci elektronicznej.
 4. Wprowadzanie do systemu komputerowego „Archiwum” spisów zdawczo – odbiorczych akt.
 5. Uczestnictwo w rozprawach.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie ogólnokształcące (preferowane wykształcenie wyższe, w szczególności prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie);
 • nie ukończenie w dniu rozpoczęcia praktyki 30 roku życia;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, nieposzlakowanej opinii;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz brak prowadzonych wobec kandydata postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

oraz

 • komunikatywność;
 • umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera;
 • umiejętność organizowania własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.