Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: I C 1705/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Forma: stacjonarna
Data: 2023-06-09
Sala: 22
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: II C 1194/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Aneta Kaftańska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-06-09
Sala: 24
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: II C 1299/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Karol Olszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-06-09
Sala: 28
Godzina: 13:00
Uwagi: oddalono powództwo
Sygnatura sprawy: II C 736/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Forma: stacjonarna
Data: 2023-06-09
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: II Co 165/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Kuprianowicz
Forma: stacjonarna
Data: 2023-06-09
Sala: 15
Godzina: 09:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: III K 1832/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-06-09
Sala: 2
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III K 322/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-06-09
Sala: 2
Godzina: 09:45
Sygnatura sprawy: III K 562/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-06-09
Sala: 2
Godzina: 12:45
Sygnatura sprawy: III K 631/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-06-09
Sala: 2
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 1175/23 III K 1677/21 IIIWo 26/2022 sygn. akt 4003-4.Ds.183.2021
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-06-09
Sala: 2
Godzina: 09:55
Sygnatura sprawy: IV Nkd 303/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Forma: stacjonarna
Data: 2023-06-09
Sala: 19
Godzina: 10:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV Nkd 901/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Wiesława Jolanta Niemyjska
Forma: hybrydowa
Data: 2023-06-09
Sala: 17
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczona b/t
Sygnatura sprawy: IV Nsm 423/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Wiesława Jolanta Niemyjska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-06-09
Sala: 17
Godzina: 09:30
Uwagi: zawieszono postępowanie
Sygnatura sprawy: IV Nsm 521/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Wiesława Jolanta Niemyjska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-06-09
Sala: 17
Godzina: 10:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV Nsm 548/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Wiesława Jolanta Niemyjska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-06-09
Sala: 17
Godzina: 10:30
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV Nsm 613/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Forma: stacjonarna
Data: 2023-06-09
Sala: 19
Godzina: 10:54
Uwagi: postanowienie o umorzeniu postępowania
Sygnatura sprawy: IV RC 105/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Forma: stacjonarna
Data: 2023-06-09
Sala: 19
Godzina: 11:15
Uwagi: zawarto ugodę
Sygnatura sprawy: IV RC 1131/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Forma: stacjonarna
Data: 2023-06-09
Sala: 19
Godzina: 12:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV RC 261/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Forma: stacjonarna
Data: 2023-06-09
Sala: 19
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: IV RC 89/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Forma: stacjonarna
Data: 2023-06-09
Sala: 19
Godzina: 12:30
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: IV RNs 1140/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Forma: stacjonarna
Data: 2023-06-09
Sala: 20
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: IV RNs 397/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Forma: stacjonarna
Data: 2023-06-09
Sala: 19
Godzina: 13:20
Uwagi: postanowienie uwzględniające