Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: II Ns 477/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2019-12-05
Sala: 24
Godzina: 14:15
Sygnatura sprawy: II C 1749/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2019-12-05
Sala: 28
Godzina: 08:55
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: IIIKo 2023/19 III K 1533/18 IIIWo 194/2019 Ds 415/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Data: 2019-12-05
Sala: 2
Godzina: 14:25
Sygnatura sprawy: I C 2277/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2019-12-05
Sala: 22
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: IIIKo 2500/19 II K 263/16 IIISrZa III 14/2019 1Ds 157.2016
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2019-12-05
Sala: 10
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: II Ns 881/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2019-12-05
Sala: 15
Godzina: 12:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IIIKo 2673/19 III K 110/18 kdł. 420/2019/K3 PR Ds 189.2018
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2019-12-05
Sala: 10
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: I C 1314/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2019-12-05
Sala: 22
Godzina: 09:00
Uwagi: ugoda (umorzono)
Sygnatura sprawy: II Ns 144/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2019-12-05
Sala: 24
Godzina: 14:15
Sygnatura sprawy: IV RNs 1552/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Ewa Czajkowska
Data: 2019-12-05
Sala: 17
Godzina: 12:10
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IIIKo 2674/19 III K 784/17 kdł. 51/2018/K3
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2019-12-05
Sala: 10
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: III Kp 2569/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-12-05
Sala: B 127
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: II C 1830/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2019-12-05
Sala: 15
Godzina: 14:40
Sygnatura sprawy: II Ns 376/14
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2019-12-05
Sala: 15
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2321/19 III K 818/17 IIIWo 2/2018 PR Ds 1594.2017
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2019-12-05
Sala: 10
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: III Kp 2630/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-12-05
Sala: B 127
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: II C 1046/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2019-12-05
Sala: 15
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: III Kp 2636/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-12-05
Sala: B 127
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 1972/19 II K 85/18 IIIWzaw 1284/2018
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Data: 2019-12-05
Sala: 2
Godzina: 14:15
Sygnatura sprawy: XI C 1529/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2019-12-05
Sala: 21
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: I Ns 764/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2019-12-05
Sala: 22
Godzina: 12:40
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: XI C 771/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2019-12-05
Sala: 21
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2497/19 III K 276/16 IIISrZa III 5/2017 1 Ds 2064/15
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2019-12-05
Sala: 1
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: IV RNs 1244/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Ewa Czajkowska
Data: 2019-12-05
Sala: 17
Godzina: 08:30
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: II C 532/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2019-12-05
Sala: 28
Godzina: 14:45
Sygnatura sprawy: XI C 1533/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2019-12-05
Sala: 21
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 1640/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2019-12-05
Sala: 8
Godzina: 13:10
Sygnatura sprawy: XI C 1459/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2019-12-05
Sala: 21
Godzina: 12:50
Sygnatura sprawy: VIII GC 1682/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2019-12-05
Sala: 8
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: III K 1539/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-12-05
Sala: 2
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: I C 593/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2019-12-05
Sala: 29
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XIII K 1145/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2019-12-05
Sala: 9
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: IV RNs 1771/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2019-12-05
Sala: 
Godzina: 09:50
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2123/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2019-12-05
Sala: 19
Godzina: 14:20
Uwagi: uchylono zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy
Sygnatura sprawy: I Ns 1021/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2019-12-05
Sala: 29
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: XI C 716/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2019-12-05
Sala: 21
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV RNs 1553/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Ewa Czajkowska
Data: 2019-12-05
Sala: 17
Godzina: 11:50
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV RNs 1548/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2019-12-05
Sala: 19
Godzina: 14:00
Uwagi: uchylono zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy
Sygnatura sprawy: I C 2313/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2019-12-05
Sala: 22
Godzina: 13:20
Sygnatura sprawy: VI P 153/19
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Ławnicy: Tadeusz Matys, Alina Pawluczuk, Grażyna Dorota Drożdża
Data: 2019-12-05
Sala: 31
Godzina: 09:00
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: II C 1825/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2019-12-05
Sala: 15
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: III K 1398/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-12-05
Sala: 1
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: I Ns 568/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2019-12-05
Sala: 29
Godzina: 11:30
Uwagi: zawieszono
Sygnatura sprawy: XIII K 1153/19
Wydział: XIII W. Karny
Data: 2019-12-05
Sala: 14
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II C 1459/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2019-12-05
Sala: 15
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: III W 271/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-12-05
Sala: 2
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: I C 1444/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2019-12-05
Sala: 29
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: XIII K 704/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2019-12-05
Sala: 3
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 848/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2019-12-05
Sala: 8
Godzina: 11:45
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1802/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2019-12-05
Sala: 19
Godzina: 12:00
Uwagi: uchylono zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy
Sygnatura sprawy: IIIKo 2844/19 III W 1317/19 IIIWo 380/2019 RSOW-620.18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Data: 2019-12-05
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1737/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2019-12-05
Sala: 19
Godzina: 09:00
Uwagi: uchylono zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy
Sygnatura sprawy: II Ns 2870/16
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2019-12-05
Sala: 24
Godzina: 11:20
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: III K 1380/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-12-05
Sala: 1
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 2887/19 III W 1134/19 kdł. 2131/2019/K3 RKS 861/2019/318000/CZS2/TM
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Data: 2019-12-05
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III K 1101/16
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-12-05
Sala: 1
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV RNs 715/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Ewa Czajkowska
Data: 2019-12-05
Sala: 17
Godzina: 14:00
Uwagi: odroczono na publikację
Sygnatura sprawy: III K 860/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-12-05
Sala: 2
Godzina: 12:45
Sygnatura sprawy: II Ns 874/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2019-12-05
Sala: 24
Godzina: 13:50
Sygnatura sprawy: III W 493/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-12-05
Sala: 2
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2738/19 XVK480/17 IIIWp 62/2019 PR Ds 1113.2017
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2019-12-05
Sala: 10
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2029/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2019-12-05
Sala: 19
Godzina: 12:40
Uwagi: uchylono zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy
Sygnatura sprawy: IV RNs 1765/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2019-12-05
Sala: 
Godzina: 10:20
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: XIII K 972/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2019-12-05
Sala: 9
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: II C 1446/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2019-12-05
Sala: 15
Godzina: 12:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VI P 82/19
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Ławnicy: Tadeusz Matys, Alina Pawluczuk, Grażyna Dorota Drożdża
Data: 2019-12-05
Sala: 31
Godzina: 13:00
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: II C 573/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2019-12-05
Sala: 28
Godzina: 13:45
Sygnatura sprawy: III Ko 2497/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-12-05
Sala: 1
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2184/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Ewa Czajkowska
Data: 2019-12-05
Sala: 17
Godzina: 14:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV Nkd 155/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2019-12-05
Sala: 19
Godzina: 13:10
Uwagi: uchylono zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy
Sygnatura sprawy: II C 1385/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2019-12-05
Sala: 28
Godzina: 10:55
Sygnatura sprawy: VIII GC 854/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2019-12-05
Sala: 8
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II C 516/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2019-12-05
Sala: 15
Godzina: 13:15
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: III K 1387/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-12-05
Sala: 1
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: II Cps 54/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2019-12-05
Sala: 24
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: III K 1546/18
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-12-05
Sala: 2
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: II C 1433/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2019-12-05
Sala: 15
Godzina: 13:00
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: VIII GC 580/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2019-12-05
Sala: 8
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: IV RC 990/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Ewa Czajkowska
Data: 2019-12-05
Sala: 17
Godzina: 09:50
Uwagi: uchylono zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy
Sygnatura sprawy: III K 153/18
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-12-05
Sala: 1
Godzina: 10:15
Sygnatura sprawy: IV RC 830/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Ewa Czajkowska
Data: 2019-12-05
Sala: 17
Godzina: 09:10
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2089/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2019-12-05
Sala: 19
Godzina: 13:40
Uwagi: uchylono zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy
Sygnatura sprawy: II Ns 3676/15
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2019-12-05
Sala: 24
Godzina: 13:20
Sygnatura sprawy: VIII GC 1169/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2019-12-05
Sala: 8
Godzina: 10:10
Sygnatura sprawy: I C 654/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2019-12-05
Sala: 29
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2087/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Ewa Czajkowska
Data: 2019-12-05
Sala: 17
Godzina: 13:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1625/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Ewa Czajkowska
Data: 2019-12-05
Sala: 17
Godzina: 12:30
Uwagi: uchylono zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy
Sygnatura sprawy: XIII K 1211/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2019-12-05
Sala: 9
Godzina: 10:45
Sygnatura sprawy: I C 759/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2019-12-05
Sala: 22
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: III K 1589/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-12-05
Sala: 2
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: II C 978/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2019-12-05
Sala: 28
Godzina: 08:50
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: IV RC 1050/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2019-12-05
Sala: 19
Godzina: 10:30
Uwagi: uchylono zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy
Sygnatura sprawy: I C 2294/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2019-12-05
Sala: 22
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: III K 1558/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-12-05
Sala: 2
Godzina: 14:05
Sygnatura sprawy: III K 1730/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-12-05
Sala: 13
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: IV RC 1096/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Ewa Czajkowska
Data: 2019-12-05
Sala: 17
Godzina: 10:50
Uwagi: wyrok częściowy
Sygnatura sprawy: II C 656/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2019-12-05
Sala: 24
Godzina: 10:20
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: III K 673/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-12-05
Sala: 1
Godzina: 14:50
Sygnatura sprawy: II Ns 3848/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2019-12-05
Sala: 15
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: III K 335/17
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-12-05
Sala: 10
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: I C 1018/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2019-12-05
Sala: 12
Godzina: 09:40
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: III K 1366/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-12-05
Sala: 1
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: III K 1817/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-12-05
Sala: 13
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 1922/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2019-12-05
Sala: 8
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: I C 1608/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2019-12-05
Sala: 22
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: XIII K 1193/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2019-12-05
Sala: 3
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: IV Op 240/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2019-12-05
Sala: 17
Godzina: 09:40
Uwagi: załatwiono
Sygnatura sprawy: XIII W 1299/19
Wydział: XIII W. Karny
Data: 2019-12-05
Sala: 14
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: I C 1947/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2019-12-05
Sala: 22
Godzina: 10:00
Uwagi: ugoda (umorzono)
Sygnatura sprawy: III K 1363/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-12-05
Sala: 1
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: III K 1678/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-12-05
Sala: 13
Godzina: 11:20
Sygnatura sprawy: III K 2118/18
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-12-05
Sala: 2
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: II Ns 4858/15
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2019-12-05
Sala: 28
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: VIII GC 1928/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2019-12-05
Sala: 8
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: IV Op 4/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2019-12-05
Sala: 17
Godzina: 09:50
Uwagi: kalendarz sesyjny
Sygnatura sprawy: VIII GC 1676/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2019-12-05
Sala: 8
Godzina: 11:45
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IV Nsm 792/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2019-12-05
Sala: 19
Godzina: 14:40
Sygnatura sprawy: XIII K 1164/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2019-12-05
Sala: 9
Godzina: 10:15
Sygnatura sprawy: III K 1707/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-12-05
Sala: 13
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: IIIKo 2334/19 III K 448/16 IIISrZa III 4/2016
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2019-12-05
Sala: 10
Godzina: 09:10
Sygnatura sprawy: II Ns 563/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2019-12-05
Sala: 28
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2372/19 III W 1369/18 kdł. 339/2019/K3 RSOW 946.17 , Te 1046.18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2019-12-05
Sala: 10
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II C 1828/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2019-12-05
Sala: 15
Godzina: 11:00
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: XIII K 1235/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2019-12-05
Sala: 14
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1451/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2019-12-05
Sala: 19
Godzina: 14:40
Sygnatura sprawy: XIII K 675/19
Wydział: XIII W. Karny
Data: 2019-12-05
Sala: 9
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: III K 1665/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-12-05
Sala: 13
Godzina: 09:20
Sygnatura sprawy: XIII K 754/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2019-12-05
Sala: 11
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: I C 2217/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2019-12-05
Sala: 22
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: XIII K 1034/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2019-12-05
Sala: 11
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: IV RNs 1628/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2019-12-05
Sala: 18
Godzina: 09:40
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: VI P 321/19
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Ławnicy: Alina Łapińska, Anna Malinowska
Data: 2019-12-05
Sala: 30
Godzina: 12:00
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: II Ns 595/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2019-12-05
Sala: 28
Godzina: 14:15
Sygnatura sprawy: III Kp 1672/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-12-05
Sala: B 127
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: II C 1823/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2019-12-05
Sala: 15
Godzina: 12:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: II Ns 4567/16
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Piotr Trzeciakowski
Data: 2019-12-05
Sala: 26
Godzina: 08:30
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: IV RC 528/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2019-12-05
Sala: 18
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: II C 1820/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2019-12-05
Sala: 24
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: IV RNs 1768/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2019-12-05
Sala: 
Godzina: 10:10
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: I C 922/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2019-12-05
Sala: 29
Godzina: 14:50
Sygnatura sprawy: I C 2387/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2019-12-05
Sala: 12
Godzina: 11:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I C 3155/15
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2019-12-05
Sala: 12
Godzina: 12:50
Sygnatura sprawy: IV RNs 1767/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2019-12-05
Sala: 
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: I C 723/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2019-12-05
Sala: 29
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: I C 1619/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2019-12-05
Sala: 29
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: I C 1400/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2019-12-05
Sala: 12
Godzina: 12:10
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I C 3396/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2019-12-05
Sala: 29
Godzina: 09:30
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: I C 1749/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2019-12-05
Sala: 12
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I C 1754/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2019-12-05
Sala: 12
Godzina: 10:10
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I C 897/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2019-12-05
Sala: 12
Godzina: 10:50
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I Ns 814/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Data: 2019-12-05
Sala: 12
Godzina: 10:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I Ns 582/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2019-12-05
Sala: 29
Godzina: 10:30
Uwagi: zawieszono