Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1959/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-11
Sala: 19
Godzina: 14:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XI C 414/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2021-05-11
Sala: 16
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: II C 2811/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2021-05-11
Sala: 32
Godzina: 13:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: IV Nkd 214/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-11
Sala: 18
Godzina: 10:30
Uwagi: udzielenie upomnienia
Sygnatura sprawy: IIIKo 1320/21 III K 1398/20 kdł. 2709/2020/K3 Ds 3595/19
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Data: 2021-05-11
Sala: 
Godzina: 10:55
Sygnatura sprawy: XIII K 861/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-05-11
Sala: 10
Godzina: 11:15
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: VIII GCo 1/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Izabela Perkowska
Data: 2021-05-11
Sala: 6
Godzina: 14:15
Uwagi: inne załatwienia
Sygnatura sprawy: II C 98/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Data: 2021-05-11
Sala: 26
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: IIIKo 1322/21 III W 1220/20 kdł. 2323/2020/K3 RSOW.4965.20.EH
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Data: 2021-05-11
Sala: 
Godzina: 10:45
Sygnatura sprawy: II C 1634/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Data: 2021-05-11
Sala: 26
Godzina: 10:45
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: II Ns 40/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2021-05-11
Sala: 24
Godzina: 11:05
Uwagi: ugoda (umorzono)
Sygnatura sprawy: VIII GC 2652/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2021-05-11
Sala: 23
Godzina: 13:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IIIKo 1321/21 III K 1905/20 kdł. 873/2021/K3 PR Ds 2414.2020
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Data: 2021-05-11
Sala: 
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: XIII K 572/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2021-05-11
Sala: 1
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 1178/21 III W 1457/20 kdł. 2124/2020/K3 SM. RSOW 518-1288/2020
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2021-05-11
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: II C 2070/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2021-05-11
Sala: 24
Godzina: 13:45
Uwagi: ugoda (umorzono)
Sygnatura sprawy: IIIKo 1323/21 III K 129/21 kdł. 881/2021/K3 Ds 2164/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Data: 2021-05-11
Sala: 
Godzina: 10:15
Sygnatura sprawy: VIII GC 2459/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2021-05-11
Sala: 27
Godzina: 10:10
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: II C 2157/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Piotr Trzeciakowski
Data: 2021-05-11
Sala: 28
Godzina: 08:30
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: XIII K 774/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2021-05-11
Sala: 9
Godzina: 08:50
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IIIKo 1319/21 III K 2199/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Data: 2021-05-11
Sala: 
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: II C 4/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Piotr Trzeciakowski
Data: 2021-05-11
Sala: 28
Godzina: 08:20
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: IIIKo 1176/21 III W 1405/20 kdł. 2358/2020/K3 RSOW 6473.20.JZ, RSOW 6474.20.JZ
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2021-05-11
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: II Ns 1276/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2021-05-11
Sala: 28
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: III K 90/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: 9
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: IIIKo 716/21 III K 381/19 IIIWo 172/2020 Ds 166/19
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marcin Kęska
Data: 2021-05-11
Sala: 11
Godzina: 09:35
Sygnatura sprawy: II C 1552/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Data: 2021-05-11
Sala: 26
Godzina: 13:15
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: II C 1753/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2021-05-11
Sala: 24
Godzina: 10:05
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: III W 68/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: 13
Godzina: 08:15
Uwagi: post. - umorzono na posiedzeniu
Sygnatura sprawy: II Ns 321/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2021-05-11
Sala: 24
Godzina: 08:50
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: III W 2048/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: 33
Godzina: 13:40
Uwagi: odwołano z wokandy (rozpr.)
Sygnatura sprawy: IV RNs 1400/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-11
Sala: 18
Godzina: 12:30
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: III Kp 917/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: B 127
Godzina: 11:30
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: IIIKo 993/21 III K 990/18 IIIWzaw 147/2019 2 Ds 118/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Beata Wołosik
Data: 2021-05-11
Sala: 13
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: II C 2974/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2021-05-11
Sala: 32
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: II Ns 208/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2021-05-11
Sala: 32
Godzina: 10:15
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III Kp 1065/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: B 127
Godzina: 13:00
Uwagi: utrzymano i przedłużono tymczasowe aresztowanie
Sygnatura sprawy: XI C 265/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2021-05-11
Sala: 21
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: III W 1669/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: 13
Godzina: 13:30
Uwagi: wyrok - W
Sygnatura sprawy: II Ns 267/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2021-05-11
Sala: 24
Godzina: 09:30
Uwagi: zakreślono
Sygnatura sprawy: II Ns 105/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2021-05-11
Sala: 28
Godzina: 12:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: VIII GC 2082/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Monika Wiszenko
Data: 2021-05-11
Sala: 8
Godzina: 10:20
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI Ns 50/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2021-05-11
Sala: 21
Godzina: 13:30
Uwagi: postanowienie o umorzeniu
Sygnatura sprawy: II Ns 1041/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2021-05-11
Sala: 24
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II Ns 3893/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Data: 2021-05-11
Sala: 26
Godzina: 14:15
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: VIII GC 320/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2021-05-11
Sala: 27
Godzina: 13:45
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IV RC 323/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-11
Sala: 18
Godzina: 14:40
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: II Ns 195/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Data: 2021-05-11
Sala: 26
Godzina: 08:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XI Ns 56/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2021-05-11
Sala: 16
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VIII GCps 12/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Izabela Perkowska
Data: 2021-05-11
Sala: 6
Godzina: 10:30
Uwagi: odezwę wykonano
Sygnatura sprawy: VIII GC 1823/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2021-05-11
Sala: 27
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III Kp 1023/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: 
Godzina: 12:00
Uwagi: przesłuchano świadka / pokrzywdzonego(ą)
Sygnatura sprawy: IV RC 933/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-11
Sala: 19
Godzina: 14:30
Uwagi: zawarto ugodę
Sygnatura sprawy: XI C 2249/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2021-05-11
Sala: 21
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: III K 1686/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: 9
Godzina: 12:20
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: IIIKo 823/21 III K 919/18 IIIWzaw 1370/2018 Ds 711/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2021-05-11
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: VIII GC 1810/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2021-05-11
Sala: 27
Godzina: 14:20
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 3207/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2021-05-11
Sala: 23
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III K 1159/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: 11
Godzina: 10:00
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: XI C 89/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2021-05-11
Sala: 21
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: III W 1983/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: 11
Godzina: 14:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: IIIKo 1020/21 III K 495/20 kdł. 1939/2020/K3 RKS 2619/2019/318000/CZS2/MB
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2021-05-11
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: III K 1582/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: 33
Godzina: 10:15
Uwagi: odwołano z wokandy (rozpr.)
Sygnatura sprawy: III K 451/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: 13
Godzina: 08:15
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: IV RC 900/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-11
Sala: 19
Godzina: 12:30
Uwagi: uchylono zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy
Sygnatura sprawy: XIII K 442/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2021-05-11
Sala: 14
Godzina: 08:30
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: III K 2138/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: 33
Godzina: 11:15
Uwagi: odwołano z wokandy (rozpr.)
Sygnatura sprawy: II C 1567/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2021-05-11
Sala: 32
Godzina: 09:20
Uwagi: umorzono (wobec cofnięcia pozwu)
Sygnatura sprawy: III K 2421/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: 33
Godzina: 12:40
Uwagi: odwołano z wokandy (rozpr.)
Sygnatura sprawy: IIIKo 1081/21 III K 2253/19 kdł. 571/2020/K3 PR 1 Ds 1694.2019
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2021-05-11
Sala: 9
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: III K 164/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: 9
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: II Ns 9/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2021-05-11
Sala: 28
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: III K 2261/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: 33
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołano z wokandy (rozpr.)
Sygnatura sprawy: XIII K 406/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-05-11
Sala: 10
Godzina: 08:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IV Nsm 323/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-11
Sala: 30
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 77/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2021-05-11
Sala: 21
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VIII GC 1238/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Monika Wiszenko
Data: 2021-05-11
Sala: 8
Godzina: 12:40
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IIIKo 1036/21 III W 1449/20 kdł. 2331/2020/K3 RSOW 6196.20.EH
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Beata Wołosik
Data: 2021-05-11
Sala: 13
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: IV RC 358/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-11
Sala: 30
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: II Ns 74/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2021-05-11
Sala: 32
Godzina: 08:55
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: VIII GC 282/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2021-05-11
Sala: 27
Godzina: 13:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IV RNs 275/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-11
Sala: 30
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV RNs 112/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-11
Sala: 19
Godzina: 12:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II Ns 1079/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2021-05-11
Sala: 28
Godzina: 12:45
Sygnatura sprawy: IV Nsm 84/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-11
Sala: 17
Godzina: 13:00
Uwagi: zmiana terminu
Sygnatura sprawy: IV RC 525/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-11
Sala: 20
Godzina: 08:30
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: XIII Ko 682/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2021-05-11
Sala: 1
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 1235/21 II K 249/20 IIIWo 175/2020 PR Ds 3259.2017
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2021-05-11
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: IV Nkd 7/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-11
Sala: 18
Godzina: 13:10
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: IV RC 800/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-11
Sala: 18
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: XIII W 1982/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2021-05-11
Sala: 3
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI Ns 34/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2021-05-11
Sala: 16
Godzina: 09:15
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII K 39/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-05-11
Sala: 10
Godzina: 12:45
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IV RNs 1401/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-11
Sala: 20
Godzina: 08:30
Uwagi: odroczono na publikację
Sygnatura sprawy: IIIKo 945/21 II K 941/19 IIISrZa III 43/2020 PR 3 Ds 87.2019 PR w Pruszkowi
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marcin Kęska
Data: 2021-05-11
Sala: 11
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: II C 2774/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2021-05-11
Sala: 32
Godzina: 14:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: XIII K 1760/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2021-05-11
Sala: 1
Godzina: 12:40
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IV RNs 1380/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-11
Sala: 20
Godzina: 08:45
Uwagi: postanowienie oddalajace
Sygnatura sprawy: VIII GC 8/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Izabela Perkowska
Data: 2021-05-11
Sala: 6
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: II Ns 2096/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2021-05-11
Sala: 24
Godzina: 12:05
Uwagi: zawieszono
Sygnatura sprawy: XIII K 264/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2021-05-11
Sala: 1
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: IIIKo 982/21 XV K 1396/14 IIIWpkz 77/2018 2 Ds 14/14
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2021-05-11
Sala: 2
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: XI C 633/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2021-05-11
Sala: 16
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: II Ns 469/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2021-05-11
Sala: 28
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: IV RNs 1343/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-11
Sala: 30
Godzina: 13:45
Sygnatura sprawy: IV Nsm 696/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-11
Sala: 20
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: III Kp 647/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: B 127
Godzina: 09:30
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: XI Ns 844/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2021-05-11
Sala: 16
Godzina: 11:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV Nsm 402/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-11
Sala: 30
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1585/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-11
Sala: 19
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie o umorzeniu postępowania
Sygnatura sprawy: III K 1170/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: 33
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano z wokandy (rozpr.)
Sygnatura sprawy: II Ns 177/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2021-05-11
Sala: 28
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 365/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-11
Sala: 18
Godzina: 13:40
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV RC 789/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-11
Sala: 30
Godzina: 09:39
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: III K 13/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: 9
Godzina: 09:30
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: II C 1097/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2021-05-11
Sala: 32
Godzina: 10:30
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: VIII GC 172/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Monika Wiszenko
Data: 2021-05-11
Sala: 8
Godzina: 13:40
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: VIII GC 1761/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2021-05-11
Sala: 25
Godzina: 09:40
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: III K 1291/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: 9
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: II C 127/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Data: 2021-05-11
Sala: 26
Godzina: 11:45
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: VIII GCps 8/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Monika Wiszenko
Data: 2021-05-11
Sala: 8
Godzina: 14:10
Uwagi: odezwę wykonano
Sygnatura sprawy: VIII GC 2021/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Izabela Perkowska
Data: 2021-05-11
Sala: 6
Godzina: 09:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III K 93/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: 9
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: III K 1304/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: 9
Godzina: 09:30
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: VIII GC 1910/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2021-05-11
Sala: 25
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: VIII GC 135/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Monika Wiszenko
Data: 2021-05-11
Sala: 8
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: III K 56/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: 13
Godzina: 09:00
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: II C 173/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Data: 2021-05-11
Sala: 26
Godzina: 12:30
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: III Kp 732/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: B 127
Godzina: 12:00
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: VIII GC 1872/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Izabela Perkowska
Data: 2021-05-11
Sala: 6
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III K 511/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: 9
Godzina: 08:50
Uwagi: wyrok 335
Sygnatura sprawy: II C 894/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2021-05-11
Sala: 28
Godzina: 11:15
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: III K 336/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: 9
Godzina: 11:50
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: III Kp 926/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: B 127
Godzina: 11:00
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: III K 75/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: 2
Godzina: 09:00
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: II Ns 217/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2021-05-11
Sala: 24
Godzina: 09:45
Uwagi: zakreślono
Sygnatura sprawy: III K 1221/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: 11
Godzina: 09:45
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: VIII GCps 15/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2021-05-11
Sala: 25
Godzina: 14:00
Uwagi: odezwę wykonano
Sygnatura sprawy: IV RC 643/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-11
Sala: 17
Godzina: 10:00
Uwagi: zmiana terminu
Sygnatura sprawy: II Ns 143/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Data: 2021-05-11
Sala: 26
Godzina: 13:50
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII K 1422/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2021-05-11
Sala: 1
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: XIII K 7/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-05-11
Sala: 10
Godzina: 14:00
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: XIII K 1839/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2021-05-11
Sala: 3
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: II Ns 976/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2021-05-11
Sala: 24
Godzina: 09:05
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII K 945/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2021-05-11
Sala: 1
Godzina: 09:15
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III Kp 1063/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: B 127
Godzina: 09:00
Uwagi: zastosowano tymczasowe aresztowanie (do listu gończego)
Sygnatura sprawy: XIII K 289/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2021-05-11
Sala: 14
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: II C 1868/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Data: 2021-05-11
Sala: 26
Godzina: 09:15
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: XIII K 311/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-05-11
Sala: 10
Godzina: 09:45
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: III Ko 72/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: B 127
Godzina: 08:30
Uwagi: przedłużono pobyt w ośrodku
Sygnatura sprawy: XIII K 125/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-05-11
Sala: 10
Godzina: 09:15
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 49/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Izabela Perkowska
Data: 2021-05-11
Sala: 6
Godzina: 09:10
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IV RNs 190/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-11
Sala: 30
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: III K 207/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: 13
Godzina: 08:45
Uwagi: post. - umorzenie WŁ
Sygnatura sprawy: IV RC 913/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-11
Sala: 18
Godzina: 11:00
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: II Ns 844/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2021-05-11
Sala: 24
Godzina: 08:55
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: VIII GC 311/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2021-05-11
Sala: 27
Godzina: 11:15
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: VIII GC 157/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2021-05-11
Sala: 25
Godzina: 10:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 29/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2021-05-11
Sala: 23
Godzina: 11:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III K 216/15
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: 9
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: III Kp 668/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: B 127
Godzina: 10:00
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: I Ns 347/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2021-05-11
Sala: 22
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III Kp 673/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: B 127
Godzina: 10:30
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: XI Ns 262/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2021-05-11
Sala: 21
Godzina: 14:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: III Kp 694/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: B 127
Godzina: 11:30
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: I C 492/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2021-05-11
Sala: 22
Godzina: 11:40
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: III Kp 669/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: B 127
Godzina: 11:00
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: I C 52/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2021-05-11
Sala: 22
Godzina: 11:35
Uwagi: przesunięcie publikacji
Sygnatura sprawy: XI Co 37/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2021-05-11
Sala: 16
Godzina: 10:30
Uwagi: do ugody nie doszło
Sygnatura sprawy: XI C 2044/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2021-05-11
Sala: 16
Godzina: 08:50
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: VIII GC 1236/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Monika Wiszenko
Data: 2021-05-11
Sala: 8
Godzina: 09:40
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: XI C 2690/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2021-05-11
Sala: 16
Godzina: 11:30
Uwagi: wyrok oddalający
Sygnatura sprawy: VIII GC 797/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2021-05-11
Sala: 23
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: I Ns 317/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2021-05-11
Sala: 22
Godzina: 08:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: VIII GC 1905/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2021-05-11
Sala: 25
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: I C 232/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2021-05-11
Sala: 22
Godzina: 09:25
Uwagi: wyrok zaoczny oddalający
Sygnatura sprawy: XIII W 1240/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2021-05-11
Sala: 9
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XIII K 1440/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2021-05-11
Sala: 14
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: III K 345/18
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: 11
Godzina: 14:00
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: XI C 463/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2021-05-11
Sala: 16
Godzina: 12:30
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: II C 2641/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2021-05-11
Sala: 32
Godzina: 10:50
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: VIII GC 151/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Izabela Perkowska
Data: 2021-05-11
Sala: 6
Godzina: 11:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IIIKo 858/21 IIIK 2071/03 IIIWp 150/2018 2 Ds 4010/02
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2021-05-11
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: XI Ns 1025/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2021-05-11
Sala: 16
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1276/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-11
Sala: 20
Godzina: 08:20
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: VIII GC 61/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Izabela Perkowska
Data: 2021-05-11
Sala: 6
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I Ns 82/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2021-05-11
Sala: 22
Godzina: 11:35
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XI C 2797/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2021-05-11
Sala: 21
Godzina: 13:00
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: XIII Ko 1211/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2021-05-11
Sala: 
Godzina: 08:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: I Ns 235/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2021-05-11
Sala: 22
Godzina: 09:40
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: IV RNs 270/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-11
Sala: 18
Godzina: 14:00
Uwagi: postanowienie oddalajace
Sygnatura sprawy: XI Ns 277/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2021-05-11
Sala: 21
Godzina: 12:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: XI Ns 456/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2021-05-11
Sala: 21
Godzina: 14:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: VIII GC 3250/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2021-05-11
Sala: 23
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III Kp 1066/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: B 127
Godzina: 13:30
Uwagi: zastosowano tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące
Sygnatura sprawy: I Ns 592/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2021-05-11
Sala: 29
Godzina: 13:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV RNs 332/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-11
Sala: 18
Godzina: 14:20
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV Nsm 502/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-11
Sala: 19
Godzina: 13:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: VIII GCo 231/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2021-05-11
Sala: 23
Godzina: 14:30
Uwagi: inne załatwienia
Sygnatura sprawy: VIII GCps 19/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2021-05-11
Sala: 27
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: VIII GC 1842/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Izabela Perkowska
Data: 2021-05-11
Sala: 6
Godzina: 14:00
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: III W 2145/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: 13
Godzina: 08:20
Uwagi: post. - umorzono na posiedzeniu
Sygnatura sprawy: III Ko 71/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: B 127
Godzina: 14:00
Uwagi: przedłużono pobyt w ośrodku
Sygnatura sprawy: III K 207/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-11
Sala: 13
Godzina: 08:30
Uwagi: skierow. na pos. w dniu dzisiejszym
Sygnatura sprawy: XIII K 1292/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2021-05-11
Sala: 3
Godzina: 12:15
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: IV RNs 1051/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-11
Sala: 19
Godzina: 12:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII K 650/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2021-05-11
Sala: 3
Godzina: 12:30
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: VIII GC 1036/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Monika Wiszenko
Data: 2021-05-11
Sala: 8
Godzina: 12:10
Uwagi: wyrok