Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: IV RNs 794/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-07-04
Sala: 17
Godzina: 08:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: VIII GC 1419/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2022-07-04
Sala: 27
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 1574/22 III K 676/20 kdł. 1494/2020/K3 Ds 453/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Data: 2022-07-04
Sala: 3
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: IV RNs 828/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-07-04
Sala: 6
Godzina: 09:10
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: VI P 48/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Data: 2022-07-04
Sala: 31
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 919/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2022-07-04
Sala: 27
Godzina: 13:15
Sygnatura sprawy: III K 1571/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Data: 2022-07-04
Sala: 3
Godzina: 10:40
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: VI U 180/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Data: 2022-07-04
Sala: 31
Godzina: 10:40
Uwagi: postanowienie umorzono - cofnięto
Sygnatura sprawy: IIIKo 1593/22 IV K 203/14 IIISrZa III 84/2019 PRW-wa Wola 4Ds 1528/13/IV
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Data: 2022-07-04
Sala: 3
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: III Kp 1331/22
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2022-07-04
Sala: B 127
Godzina: 10:00
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: IV RNs 830/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-07-04
Sala: 6
Godzina: 09:20
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: VI U 47/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Data: 2022-07-04
Sala: 31
Godzina: 09:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VI U 169/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Data: 2022-07-04
Sala: 31
Godzina: 12:00
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: III Kp 1310/22
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2022-07-04
Sala: B 127
Godzina: 09:30
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: III W 106/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska, Piotr Markowski
Data: 2022-07-04
Sala: 3
Godzina: 13:15
Uwagi: post. - inne formlane
Sygnatura sprawy: VI Po 37/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Data: 2022-07-04
Sala: 31
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IIIKo 1608/22 III K 835/17 kdł. 2055/2021/K3 RKS-3259/2016/311000/MB
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Data: 2022-07-04
Sala: 3
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: III W 1223/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2022-07-04
Sala: 2
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: IV Nsm 214/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-07-04
Sala: 20
Godzina: 09:30
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: VI U 114/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Data: 2022-07-04
Sala: 31
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XIII K 458/22
Wydział: XIII W. Karny
Data: 2022-07-04
Sala: 10
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: III K 2087/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Data: 2022-07-04
Sala: 3
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: I C 497/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-07-04
Sala: 22
Godzina: 14:30
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: IV RNs 361/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-07-04
Sala: 17
Godzina: 08:10
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV Nsm 885/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-07-04
Sala: 17
Godzina: 11:00
Uwagi: zawieszono postępowanie
Sygnatura sprawy: III K 671/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2022-07-04
Sala: 2
Godzina: 12:50
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: VI U 189/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Data: 2022-07-04
Sala: 31
Godzina: 11:00
Uwagi: publikacja orzeczenia
Sygnatura sprawy: IV Nkd 252/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-07-04
Sala: 17
Godzina: 09:10
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: III Kp 1333/22
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2022-07-04
Sala: B 127
Godzina: 10:30
Uwagi: uchylono i przekazano do dalszego prowadzenia
Sygnatura sprawy: XIII K 1124/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2022-07-04
Sala: 10
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: I C 2323/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-07-04
Sala: 22
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: XI Ns 292/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2022-07-04
Sala: 5
Godzina: 08:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV Nsm 632/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-07-04
Sala: 20
Godzina: 08:30
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IIIKo 1730/22 II K 591/18 IIISrZa III 29/2022 PR 1 Ds 911.2018 PR Racibórz
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2022-07-04
Sala: 2
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: VI U 145/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Data: 2022-07-04
Sala: 31
Godzina: 11:40
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI C 1147/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2022-07-04
Sala: 5
Godzina: 08:10
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: III Kp 1309/22
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2022-07-04
Sala: B 127
Godzina: 09:00
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: IIIKo 1351/22 III K 499/12 SrZa III 3/2012 1 Ds 243/12
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2022-07-04
Sala: 2
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: I C 766/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-07-04
Sala: 22
Godzina: 13:20
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: XI Ns 35/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2022-07-04
Sala: 5
Godzina: 08:40
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII K 1960/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2022-07-04
Sala: 10
Godzina: 09:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: II C 373/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2022-07-04
Sala: 24
Godzina: 12:45
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: XIII K 371/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-07-04
Sala: 11
Godzina: 09:20
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV RNs 829/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-07-04
Sala: 6
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV RC 364/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-07-04
Sala: 17
Godzina: 10:10
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: IV RC 192/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-07-04
Sala: 20
Godzina: 08:15
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: XIII K 1084/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-07-04
Sala: 11
Godzina: 12:20
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: II C 563/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2022-07-04
Sala: 24
Godzina: 10:45
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: III K 1123/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2022-07-04
Sala: 1
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: XIII K 437/22
Wydział: XIII W. Karny
Data: 2022-07-04
Sala: 10
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XIII K 616/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-07-04
Sala: 11
Godzina: 10:55
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XI Ns 162/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2022-07-04
Sala: 16
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: III W 1754/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2022-07-04
Sala: 2
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: IIIKo 1573/22 III K 143/21 kdł. 1849/2021/K3 PR 1 Ds 2957.2020
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Data: 2022-07-04
Sala: 3
Godzina: 11:45
Sygnatura sprawy: XIII K 935/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-07-04
Sala: 11
Godzina: 13:40
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI C 452/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2022-07-04
Sala: 16
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII K 1322/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-07-04
Sala: 11
Godzina: 11:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII K 1856/21
Wydział: XIII W. Karny
Data: 2022-07-04
Sala: 10
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: I C 760/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-07-04
Sala: 33
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: II C 7/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2022-07-04
Sala: 26
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI C 369/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2022-07-04
Sala: 16
Godzina: 13:30
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: XIII K 1123/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2022-07-04
Sala: 10
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 656/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-07-04
Sala: 20
Godzina: 10:50
Uwagi: uchylono zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy
Sygnatura sprawy: I Ns 224/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-07-04
Sala: 9
Godzina: 11:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II C 845/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2022-07-04
Sala: 24
Godzina: 12:50
Uwagi: otwarto na nowo
Sygnatura sprawy: IIIKo 1473/22 DF 0808645
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Data: 2022-07-04
Sala: 3
Godzina: 10:20
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1328/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-07-04
Sala: 19
Godzina: 13:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: VI U 58/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Data: 2022-07-04
Sala: 31
Godzina: 12:30
Uwagi: publikacja orzeczenia
Sygnatura sprawy: II Ns 484/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2022-07-04
Sala: 24
Godzina: 09:20
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: IV Nsm 391/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-07-04
Sala: 17
Godzina: 14:30
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: I C 742/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-07-04
Sala: 22
Godzina: 14:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: VI U 44/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Data: 2022-07-04
Sala: 31
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono
Sygnatura sprawy: II Ns 432/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2022-07-04
Sala: 24
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XI Ns 339/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2022-07-04
Sala: 16
Godzina: 11:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII K 749/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-07-04
Sala: 11
Godzina: 11:20
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 1009/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2022-07-04
Sala: 27
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: II Ns 190/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2022-07-04
Sala: 24
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: VIII GC 1432/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2022-07-04
Sala: 27
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XIII K 1589/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-07-04
Sala: 11
Godzina: 11:30
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: I Ns 4/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-07-04
Sala: 9
Godzina: 12:10
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: II C 1997/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2022-07-04
Sala: 24
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: I C 2608/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-07-04
Sala: 9
Godzina: 11:00
Uwagi: ugoda (umorzono)
Sygnatura sprawy: XIII K 523/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-07-04
Sala: 11
Godzina: 11:40
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: I C 705/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-07-04
Sala: 9
Godzina: 10:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: II C 574/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2022-07-04
Sala: 24
Godzina: 11:15
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: I C 109/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-07-04
Sala: 9
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XIII K 645/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-07-04
Sala: 11
Godzina: 09:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: I Ns 341/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-07-04
Sala: 9
Godzina: 10:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II C 357/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2022-07-04
Sala: 24
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: XIII K 182/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2022-07-04
Sala: 10
Godzina: 12:15
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII K 527/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-07-04
Sala: 11
Godzina: 09:10
Uwagi: wyrok łączny
Sygnatura sprawy: XI C 325/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2022-07-04
Sala: 16
Godzina: 13:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII K 616/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-07-04
Sala: 11
Godzina: 09:45
Uwagi: skierowano na posiedzenie w przedmiocie umorzenia postępowania
Sygnatura sprawy: IV RNs 769/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-07-04
Sala: 17
Godzina: 14:40
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: III W 1005/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Data: 2022-07-04
Sala: 3
Godzina: 12:35
Uwagi: wyrok - W
Sygnatura sprawy: I C 762/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-07-04
Sala: 33
Godzina: 14:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III K 186/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Data: 2022-07-04
Sala: 3
Godzina: 08:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: I C 761/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-07-04
Sala: 33
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: III K 423/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Data: 2022-07-04
Sala: 3
Godzina: 09:40
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: I C 779/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-07-04
Sala: 33
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: III K 767/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Data: 2022-07-04
Sala: 3
Godzina: 12:10
Uwagi: wyrok łączny
Sygnatura sprawy: I C 770/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-07-04
Sala: 33
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: III K 1433/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2022-07-04
Sala: 2
Godzina: 13:40
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: I C 786/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-07-04
Sala: 33
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: III W 1313/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2022-07-04
Sala: 
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 938/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2022-07-04
Sala: 27
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: III W 1317/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2022-07-04
Sala: 
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: VIII GC 123/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2022-07-04
Sala: 27
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: III W 1305/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2022-07-04
Sala: 
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: II Ns 558/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2022-07-04
Sala: 26
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: I C 1392/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-07-04
Sala: 22
Godzina: 10:50
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: I Ns 19/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-07-04
Sala: 22
Godzina: 12:50
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: I C 625/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-07-04
Sala: 22
Godzina: 12:20
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: III Ko 247/22
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2022-07-04
Sala: 
Godzina: 13:30
Uwagi: przedłużono pobyt w ośrodku
Sygnatura sprawy: III W 576/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Data: 2022-07-04
Sala: 3
Godzina: 13:25
Uwagi: wyrok - W
Sygnatura sprawy: III W 380/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Piotr Markowski
Data: 2022-07-04
Sala: 3
Godzina: 12:50
Uwagi: wyrok zaoczny