Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: I C 972/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Beata Sopek
Data: 2022-11-30
Sala: 8
Godzina: 13:45
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IV Nkd 582/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2022-11-30
Sala: 17
Godzina: 14:50
Sygnatura sprawy: XI Ns 584/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2022-11-30
Sala: 21
Godzina: 13:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IIIKo 3133/22 III K 1927/21 IIIWo 427/2021 Ds.1442.2021
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-11-30
Sala: 3
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: III W 2018/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2022-11-30
Sala: 
Godzina: 10:10
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1175/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2022-11-30
Sala: 17
Godzina: 14:55
Sygnatura sprawy: XI Ns 723/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2022-11-30
Sala: 21
Godzina: 10:15
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: IV RC 1037/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Małgorzata Guszcz - Niewiadomska
Data: 2022-11-30
Sala: 20
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: III W 2065/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2022-11-30
Sala: 
Godzina: 10:35
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: XI C 596/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2022-11-30
Sala: 21
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XI Ns 811/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2022-11-30
Sala: 21
Godzina: 12:15
Uwagi: zakreślono
Sygnatura sprawy: XIII K 1366/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-11-30
Sala: 
Godzina: 13:25
Sygnatura sprawy: III W 2017/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2022-11-30
Sala: 
Godzina: 10:05
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: XIII W 32/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-11-30
Sala: 14
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XI Ns 775/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2022-11-30
Sala: 21
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1445/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Nowak
Data: 2022-11-30
Sala: 19
Godzina: 09:50
Uwagi: odroczona b/t
Sygnatura sprawy: XIII K 1254/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-11-30
Sala: 14
Godzina: 12:45
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1548/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Małgorzata Guszcz - Niewiadomska
Data: 2022-11-30
Sala: 20
Godzina: 09:30
Uwagi: odroczono na publikację
Sygnatura sprawy: XI Ns 205/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2022-11-30
Sala: 9
Godzina: 12:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV RC 210/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Małgorzata Guszcz - Niewiadomska
Data: 2022-11-30
Sala: 20
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: VIII GC 404/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2022-11-30
Sala: 23
Godzina: 09:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 245/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2022-11-30
Sala: 23
Godzina: 09:40
Uwagi: odroczono i otworzono na nowo
Sygnatura sprawy: III K 2124/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2022-11-30
Sala: 10
Godzina: 08:50
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: IV RC 815/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2022-11-30
Sala: 18
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: II Ns 703/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Aneta Kaftańska
Data: 2022-11-30
Sala: 12
Godzina: 10:40
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IIIKo 3148/22 III K 436/22 IIIWo 267/2022 4002-0.Ds. 990.2021
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2022-11-30
Sala: 
Godzina: 09:10
Sygnatura sprawy: XI Ns 953/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2022-11-30
Sala: 16
Godzina: 12:20
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: I Ns 1072/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2022-11-30
Sala: 6
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: II Ns 975/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Aneta Kaftańska
Data: 2022-11-30
Sala: 12
Godzina: 10:20
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII W 90/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-11-30
Sala: 14
Godzina: 10:30
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: IIIKo 3119/22 TWR.0151.25.22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Data: 2022-11-30
Sala: 
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: I Co 4183/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Alina Krejza - Aleksiejuk
Data: 2022-11-30
Sala: 22
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II Ns 843/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2022-11-30
Sala: 26
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: IIIKo 3136/22 III K 1770/21 IIIWo 131/2022 Ds.2043.2021
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2022-11-30
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 955/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2022-11-30
Sala: 9
Godzina: 08:00
Uwagi: przesunąć termin publikacji
Sygnatura sprawy: I Ns 970/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Beata Sopek
Data: 2022-11-30
Sala: 8
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: II Ns 374/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2022-11-30
Sala: 26
Godzina: 12:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV RC 626/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2022-11-30
Sala: 17
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: XI Ns 515/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2022-11-30
Sala: 15
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I C 1114/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Alina Krejza - Aleksiejuk
Data: 2022-11-30
Sala: 22
Godzina: 09:30
Uwagi: wyrok uzupełniający
Sygnatura sprawy: II C 308/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2022-11-30
Sala: 26
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: XIII K 918/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2022-11-30
Sala: 13
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok war.umorzenie
Sygnatura sprawy: XIII K 1414/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2022-11-30
Sala: 13
Godzina: 10:50
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I C 1122/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Beata Sopek
Data: 2022-11-30
Sala: 8
Godzina: 08:45
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: XI Ns 473/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2022-11-30
Sala: 15
Godzina: 12:20
Sygnatura sprawy: XIII K 858/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-11-30
Sala: 
Godzina: 08:45
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: II C 613/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2022-11-30
Sala: 26
Godzina: 14:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: VIII GC 1294/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz-Kuklik
Data: 2022-11-30
Sala: 27
Godzina: 11:10
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: XI Ns 472/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2022-11-30
Sala: 15
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: XIII K 1993/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-11-30
Sala: 14
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IIIKo 2246/22 AA 5851503
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2022-11-30
Sala: 10
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 720/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2022-11-30
Sala: 25
Godzina: 11:20
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: XI Ns 489/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2022-11-30
Sala: 15
Godzina: 12:50
Sygnatura sprawy: II C 346/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Piotr Trzeciakowski
Data: 2022-11-30
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: umorzono
Sygnatura sprawy: XI C 411/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2022-11-30
Sala: 9
Godzina: 09:30
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: VIII GC 598/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz-Kuklik
Data: 2022-11-30
Sala: 27
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IIIKo 2505/22 III K 324/17 PR Ds.737.2017
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2022-11-30
Sala: 10
Godzina: 14:40
Sygnatura sprawy: XIII K 951/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2022-11-30
Sala: 1
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1548/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Małgorzata Guszcz - Niewiadomska
Data: 2022-11-30
Sala: 20
Godzina: 09:15
Uwagi: wysłuchanie małoletniego
Sygnatura sprawy: VIII GC 695/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2022-11-30
Sala: 25
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: III K 2198/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2022-11-30
Sala: 2
Godzina: 14:45
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: II 1Co 1203/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2022-11-30
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: nadano klauzulę wykonalności
Sygnatura sprawy: XIII K 882/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2022-11-30
Sala: 13
Godzina: 14:20
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 670/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2022-11-30
Sala: 25
Godzina: 11:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2028/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2022-11-30
Sala: 18
Godzina: 12:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IIIKo 2637/22 III K 760/19 IIIWp 486/2022 Ds 78/19
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marcin Kęska
Data: 2022-11-30
Sala: 
Godzina: 10:20
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2152/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2022-11-30
Sala: 18
Godzina: 12:30
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: VI P 82/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Data: 2022-11-30
Sala: 30
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono
Sygnatura sprawy: XI C 1094/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2022-11-30
Sala: 16
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: XI Ns 451/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2022-11-30
Sala: 15
Godzina: 13:50
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: VI U 294/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Data: 2022-11-30
Sala: 31
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok zmieniający
Sygnatura sprawy: II C 929/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2022-11-30
Sala: 28
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: II C 72/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Orzel
Data: 2022-11-30
Sala: 32
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: IIIKo 3046/22 III K 1468/19 IIIWzaw 286/2022 PK VII WZ Ds. 42.2018
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marcin Kęska
Data: 2022-11-30
Sala: 
Godzina: 10:10
Sygnatura sprawy: VI P 74/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Data: 2022-11-30
Sala: 31
Godzina: 10:30
Uwagi: postanowienie umorzono - ugoda
Sygnatura sprawy: VI P 78/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Data: 2022-11-30
Sala: 30
Godzina: 11:45
Uwagi: postanowienie umorzono - ugoda
Sygnatura sprawy: XI C 1216/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2022-11-30
Sala: 15
Godzina: 14:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: XI Ns 723/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2022-11-30
Sala: 9
Godzina: 10:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: VI U 401/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Data: 2022-11-30
Sala: 31
Godzina: 09:30
Uwagi: postanowienie - zawieszono postępowanie w sprawie
Sygnatura sprawy: II Ns 938/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Aneta Kaftańska
Data: 2022-11-30
Sala: 12
Godzina: 08:45
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: II C 328/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Karol Olszewski
Data: 2022-11-30
Sala: 24
Godzina: 09:00
Uwagi: oddalono powództwo
Sygnatura sprawy: IIIKo 3152/22 III K 1094/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marcin Kęska
Data: 2022-11-30
Sala: 
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: VI U 322/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Data: 2022-11-30
Sala: 30
Godzina: 08:50
Uwagi: wyrok zmieniający
Sygnatura sprawy: XI C 1013/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2022-11-30
Sala: 9
Godzina: 08:10
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XI Ns 978/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2022-11-30
Sala: 9
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: I C 935/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-11-30
Sala: 6
Godzina: 14:50
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III W 701/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2022-11-30
Sala: 3
Godzina: 10:40
Uwagi: wyrok - W
Sygnatura sprawy: XI C 1089/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2022-11-30
Sala: 16
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IV RC 817/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Nowak
Data: 2022-11-30
Sala: 19
Godzina: 08:30
Uwagi: zawarto ugodę
Sygnatura sprawy: IIIKo 3158/22 III W 789/22 kdł. 1320/2022/K3 RSOW.11630.21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marcin Kęska
Data: 2022-11-30
Sala: 
Godzina: 10:15
Sygnatura sprawy: VI P 94/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Data: 2022-11-30
Sala: 30
Godzina: 09:30
Uwagi: postanowienie umorzono - cofnięto
Sygnatura sprawy: XI C 942/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2022-11-30
Sala: 21
Godzina: 08:40
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IV RNs 1424/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2022-11-30
Sala: 18
Godzina: 14:00
Uwagi: postanowienie oddalajace
Sygnatura sprawy: I C 2361/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-11-30
Sala: 6
Godzina: 15:05
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: I C 903/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2022-11-30
Sala: 6
Godzina: 08:35
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GUp 21/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska-Doroszczyk
Data: 2022-11-30
Sala: 23
Godzina: 10:00
Uwagi: ZakoĹ„czona
Sygnatura sprawy: VIII GC 690/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2022-11-30
Sala: 25
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IIIKo 3157/22 III W 453/21 kdł. 1812/2021/K3 RSoW.10396.2020.IP
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marcin Kęska
Data: 2022-11-30
Sala: 
Godzina: 10:05
Sygnatura sprawy: XIII W 1674/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2022-11-30
Sala: 1
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: VI U 296/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Data: 2022-11-30
Sala: 30
Godzina: 09:10
Uwagi: wyrok oddalający
Sygnatura sprawy: IV RC 642/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2022-11-30
Sala: 17
Godzina: 13:30
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: XI Ns 479/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2022-11-30
Sala: 15
Godzina: 13:45
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1450/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Małgorzata Guszcz - Niewiadomska
Data: 2022-11-30
Sala: 20
Godzina: 13:15
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1576/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2022-11-30
Sala: 17
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 1637/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz-Kuklik
Data: 2022-11-30
Sala: 27
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: I C 730/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-11-30
Sala: 6
Godzina: 14:55
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: XIII K 1232/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2022-11-30
Sala: 13
Godzina: 13:30
Uwagi: wyrok łączny
Sygnatura sprawy: XIII K 1362/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2022-11-30
Sala: 13
Godzina: 14:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IV RNs 1297/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2022-11-30
Sala: 17
Godzina: 12:50
Sygnatura sprawy: I C 291/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-11-30
Sala: 6
Godzina: 14:55
Uwagi: wyrok oddalajacy
Sygnatura sprawy: IV RNs 1461/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2022-11-30
Sala: 18
Godzina: 13:30
Uwagi: postanowienie oddalajace
Sygnatura sprawy: III K 967/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2022-11-30
Sala: 10
Godzina: 13:20
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: XI Ns 733/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2022-11-30
Sala: 16
Godzina: 13:20
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: I C 2171/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-11-30
Sala: 6
Godzina: 15:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IIIKo 3180/22 III K 192/20 IIIWp 360/2020 Ds 3291/19
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2022-11-30
Sala: 
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 956/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2022-11-30
Sala: 25
Godzina: 13:20
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IV RNs 1423/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2022-11-30
Sala: 17
Godzina: 13:20
Sygnatura sprawy: III K 816/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2022-11-30
Sala: 10
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: XIII K 1406/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2022-11-30
Sala: 1
Godzina: 08:55
Uwagi: wyrok 335 § 1
Sygnatura sprawy: III K 1448/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2022-11-30
Sala: 2
Godzina: 13:00
Uwagi: wyrok - WU na rozpr.
Sygnatura sprawy: II C 858/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2022-11-30
Sala: 26
Godzina: 13:40
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: III K 1661/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2022-11-30
Sala: 10
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: II Ns 296/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Orzel
Data: 2022-11-30
Sala: 32
Godzina: 13:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XI C 1115/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2022-11-30
Sala: 16
Godzina: 13:10
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IV RC 326/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Małgorzata Guszcz - Niewiadomska
Data: 2022-11-30
Sala: 20
Godzina: 13:45
Uwagi: odroczono na publikację
Sygnatura sprawy: III K 1233/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2022-11-30
Sala: 10
Godzina: 13:00
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: I Ns 436/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Alina Krejza - Aleksiejuk
Data: 2022-11-30
Sala: 22
Godzina: 12:40
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII K 1381/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2022-11-30
Sala: 13
Godzina: 13:50
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III W 2097/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2022-11-30
Sala: 
Godzina: 10:05
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: I C 1407/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Beata Sopek
Data: 2022-11-30
Sala: 8
Godzina: 13:50
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII K 1346/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2022-11-30
Sala: 1
Godzina: 12:45
Uwagi: wyrok war.umorzenie
Sygnatura sprawy: III K 1590/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2022-11-30
Sala: 2
Godzina: 12:10
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: II Ns 1129/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2022-11-30
Sala: 28
Godzina: 13:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: I Ns 305/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-11-30
Sala: 6
Godzina: 14:30
Uwagi: umorzenie - cofnięcie pozwu/wniosku
Sygnatura sprawy: XIII K 1318/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2022-11-30
Sala: 1
Godzina: 12:30
Uwagi: wyrok war.umorzenie
Sygnatura sprawy: III K 1386/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2022-11-30
Sala: 2
Godzina: 11:30
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: III W 2112/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2022-11-30
Sala: 
Godzina: 10:20
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: I Ns 254/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Beata Sopek
Data: 2022-11-30
Sala: 8
Godzina: 08:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: I C 17/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Alina Krejza - Aleksiejuk
Data: 2022-11-30
Sala: 22
Godzina: 12:30
Uwagi: otwarto na nowo
Sygnatura sprawy: III K 994/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2022-11-30
Sala: 3
Godzina: 10:00
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: II Ns 911/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Karol Olszewski
Data: 2022-11-30
Sala: 24
Godzina: 13:20
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II Ns 961/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Karol Olszewski
Data: 2022-11-30
Sala: 24
Godzina: 12:30
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: III K 1243/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2022-11-30
Sala: 10
Godzina: 13:40
Uwagi: wyrok DPK (387)
Sygnatura sprawy: II Ns 753/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Orzel
Data: 2022-11-30
Sala: 32
Godzina: 08:50
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XI Ns 1005/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2022-11-30
Sala: 9
Godzina: 10:50
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: III K 805/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2022-11-30
Sala: 2
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: IV RC 195/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2022-11-30
Sala: 17
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: III K 1552/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2022-11-30
Sala: 3
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: II C 759/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2022-11-30
Sala: 26
Godzina: 13:30
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: II Ns 1043/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Karol Olszewski
Data: 2022-11-30
Sala: 24
Godzina: 11:45
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII W 1529/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-11-30
Sala: 14
Godzina: 11:30
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: XI C 963/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2022-11-30
Sala: 21
Godzina: 10:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XI Ns 982/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2022-11-30
Sala: 9
Godzina: 10:30
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XI C 1113/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2022-11-30
Sala: 16
Godzina: 12:45
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: XIII K 1364/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2022-11-30
Sala: 1
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III K 570/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2022-11-30
Sala: 10
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: IV RNs 1441/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2022-11-30
Sala: 18
Godzina: 13:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: III K 1517/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2022-11-30
Sala: 2
Godzina: 10:15
Uwagi: wyrok łączny
Sygnatura sprawy: XIII K 1348/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2022-11-30
Sala: 1
Godzina: 13:00
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: III K 1525/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2022-11-30
Sala: 2
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: IV RC 158/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Małgorzata Guszcz - Niewiadomska
Data: 2022-11-30
Sala: 20
Godzina: 15:00
Uwagi: wyrok oddalający
Sygnatura sprawy: III K 1652/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2022-11-30
Sala: 2
Godzina: 11:00
Uwagi: wyrok - WU na rozpr.
Sygnatura sprawy: II C 1154/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Aneta Kaftańska
Data: 2022-11-30
Sala: 12
Godzina: 14:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: XI C 214/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2022-11-30
Sala: 9
Godzina: 13:30
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: III K 1143/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2022-11-30
Sala: 2
Godzina: 14:30
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: XI Ns 97/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2022-11-30
Sala: 21
Godzina: 13:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XIII K 1257/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-11-30
Sala: 14
Godzina: 13:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: I C 960/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Beata Sopek
Data: 2022-11-30
Sala: 8
Godzina: 14:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XIII K 851/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-11-30
Sala: 14
Godzina: 13:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: II Ns 718/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Aneta Kaftańska
Data: 2022-11-30
Sala: 12
Godzina: 14:15
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII W 1005/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2022-11-30
Sala: 13
Godzina: 11:40
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: VIII GC 21/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk
Data: 2022-11-30
Sala: 23
Godzina: 09:50
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII W 1308/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2022-11-30
Sala: 13
Godzina: 12:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: II C 1463/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2022-11-30
Sala: 26
Godzina: 13:50
Uwagi: oddalono powództwo
Sygnatura sprawy: XIII W 1708/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-11-30
Sala: 14
Godzina: 12:25
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: II C 1269/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2022-11-30
Sala: 28
Godzina: 12:50
Uwagi: ugoda (umorzono)
Sygnatura sprawy: XIII K 1329/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2022-11-30
Sala: 13
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok łączny
Sygnatura sprawy: IIIKo 2926/22 III K 1982/21 IIISrZa III 24/2022 PR Ds.1943.2021 PR w B-stoku
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Data: 2022-11-30
Sala: 2
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: VI U 65/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Data: 2022-11-30
Sala: 31
Godzina: 11:45
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: II C 1537/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2022-11-30
Sala: 28
Godzina: 10:00
Uwagi: oddalono powództwo
Sygnatura sprawy: III K 1678/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2022-11-30
Sala: 2
Godzina: 14:00
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: II C 502/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Aneta Kaftańska
Data: 2022-11-30
Sala: 12
Godzina: 09:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: VIII GC 753/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Wojciech Orzel
Data: 2022-11-30
Sala: 23
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XI C 1501/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2022-11-30
Sala: 21
Godzina: 13:45
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: VIII GC 772/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz-Kuklik
Data: 2022-11-30
Sala: 27
Godzina: 12:40
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XI Ns 482/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2022-11-30
Sala: 15
Godzina: 13:20
Sygnatura sprawy: IIIKo 3120/22 II K 289/22 IIIWo 276/2022
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-11-30
Sala: 3
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: II Ns 1033/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2022-11-30
Sala: 26
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IV RC 763/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2022-11-30
Sala: 17
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: IIIKo 3077/22 III K 112/21 Ds 12/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-11-30
Sala: 3
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: VIII GC 445/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz-Kuklik
Data: 2022-11-30
Sala: 27
Godzina: 11:40
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IIIKo 3070/22 III W 944/20 IIIWpkz 373/2022 RSoW 1848.2020.IK
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-11-30
Sala: 3
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1760/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2022-11-30
Sala: 18
Godzina: 11:00
Uwagi: zawarto ugodę
Sygnatura sprawy: IV RC 736/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Małgorzata Guszcz - Niewiadomska
Data: 2022-11-30
Sala: 20
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: XI Ns 626/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2022-11-30
Sala: 21
Godzina: 12:30
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: XI Ns 445/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2022-11-30
Sala: 15
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 466/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2022-11-30
Sala: 15
Godzina: 11:15
Sygnatura sprawy: XI Ns 465/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2022-11-30
Sala: 21
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: I Ns 1030/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2022-11-30
Sala: 6
Godzina: 08:45
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: I Ns 1078/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Beata Sopek
Data: 2022-11-30
Sala: 8
Godzina: 12:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VI U 411/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Data: 2022-11-30
Sala: 31
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: VI P 333/20
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Data: 2022-11-30
Sala: 30
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono
Sygnatura sprawy: VIII GC 761/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz-Kuklik
Data: 2022-11-30
Sala: 27
Godzina: 13:20
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VI P 89/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Data: 2022-11-30
Sala: 30
Godzina: 12:15
Uwagi: postanowienie umorzono - ugoda
Sygnatura sprawy: VI P 388/19
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Data: 2022-11-30
Sala: 31
Godzina: 13:15
Sygnatura sprawy: VI P 67/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Data: 2022-11-30
Sala: 30
Godzina: 12:30
Uwagi: postanowienie umorzono - ugoda
Sygnatura sprawy: VIII GC 798/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2022-11-30
Sala: 25
Godzina: 13:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: II Ns 1099/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2022-11-30
Sala: 26
Godzina: 13:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II Ns 1039/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Orzel
Data: 2022-11-30
Sala: 32
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: II Ns 296/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Orzel
Data: 2022-11-30
Sala: 32
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: II C 1866/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Aneta Kaftańska
Data: 2022-11-30
Sala: 12
Godzina: 11:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: II C 2063/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Orzel
Data: 2022-11-30
Sala: 32
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: II Ns 905/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2022-11-30
Sala: 26
Godzina: 09:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II C 1079/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Karol Olszewski
Data: 2022-11-30
Sala: 24
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: II C 443/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Karol Olszewski
Data: 2022-11-30
Sala: 24
Godzina: 10:30
Uwagi: ugoda (umorzono)