Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: I C 2779/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2018-09-21
Sala: 6
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: II Ns 2351/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2018-09-21
Sala: 24
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XI C 1886/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-09-21
Sala: 16
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: XI C 2296/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-09-21
Sala: 16
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: XI C 1091/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2018-09-21
Sala: 21
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: XI C 2019/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2018-09-21
Sala: 21
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: XI C 1266/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2018-09-21
Sala: 21
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XI C 1900/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2018-09-21
Sala: 21
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: XI C 1847/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-09-21
Sala: 16
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: II Co 1040/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Data: 2018-09-21
Sala: 14
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie o przybiciu (publikacja)
Sygnatura sprawy: VIII GC 1628/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2018-09-21
Sala: 23
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 337/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2018-09-21
Sala: 23
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: IV RC 214/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Ławnicy: Grażyna Dołubizno, Anna Maria Kropiwnicka
Data: 2018-09-21
Sala: 20
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: II Ns 2053/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2018-09-21
Sala: 28
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XI C 1665/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Guszcz-Niewiadomska
Data: 2018-09-21
Sala: 5
Godzina: 11:30
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XI C 1243/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Guszcz-Niewiadomska
Data: 2018-09-21
Sala: 5
Godzina: 09:30
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XI C 1281/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2018-09-21
Sala: 21
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XI C 3581/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-09-21
Sala: 16
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I C 1912/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2018-09-21
Sala: 29
Godzina: 10:20
Sygnatura sprawy: XI C 1984/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-09-21
Sala: 16
Godzina: 09:15
Sygnatura sprawy: XI C 324/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2018-09-21
Sala: 16
Godzina: 14:40
Sygnatura sprawy: IIIKo 1309/18 XV K 692/16 kdł. 451/2016/K15 1 Ds/638/2016
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Data: 2018-09-21
Sala: 13
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 1324/18 XV K 1137/17 kdł. 25/2018/K15 1 Ds 136/16
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Data: 2018-09-21
Sala: 13
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: III Kp 1216/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Ewa Dubij
Data: 2018-09-21
Sala: B 127
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 1008/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2018-09-21
Sala: 23
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XIII K 610/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2018-09-21
Sala: 11
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III Kp 1901/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Ewa Dubij
Data: 2018-09-21
Sala: B 127
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: III Kp 1914/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Ewa Dubij
Data: 2018-09-21
Sala: B 127
Godzina: 12:05
Sygnatura sprawy: III Kp 1916/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Ewa Dubij
Data: 2018-09-21
Sala: B 127
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: III Kp 1915/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Ewa Dubij
Data: 2018-09-21
Sala: B 127
Godzina: 12:10
Sygnatura sprawy: III Kp 1913/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Ewa Dubij
Data: 2018-09-21
Sala: B 127
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 1592/18 III K 1182/18 kdł. 950/2018/K3 Ds 1640/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Data: 2018-09-21
Sala: 13
Godzina: 09:10
Sygnatura sprawy: IIIKo 1593/18 III W 366/18 kdł. 781/2018/K3 RKS/970/2018/318000/CZS2/C
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Data: 2018-09-21
Sala: 13
Godzina: 09:20
Sygnatura sprawy: IIIKo 1564/18 III K 3571/04 IIIWp 124/2018 Ds 3196/04
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Data: 2018-09-21
Sala: 13
Godzina: 09:15
Sygnatura sprawy: III Kp 1788/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Ewa Dubij
Data: 2018-09-21
Sala: 
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: III Kp 1787/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Ewa Dubij
Data: 2018-09-21
Sala: 
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: III Kp 1846/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Ewa Dubij
Data: 2018-09-21
Sala: 
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: III Kp 1820/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Ewa Dubij
Data: 2018-09-21
Sala: 
Godzina: 13:30
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: III Kp 1443/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2018-09-21
Sala: B 127
Godzina: 10:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: III Kp 1435/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2018-09-21
Sala: B 127
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: III Kp 1737/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Ewa Dubij
Data: 2018-09-21
Sala: B 127
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: XIII K 80/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2018-09-21
Sala: 3
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: XI C 2685/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2018-09-21
Sala: 16
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: I C 1990/16
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2018-09-21
Sala: 22
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: IV RC 6/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2018-09-21
Sala: 19
Godzina: 08:25
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: I C 2212/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2018-09-21
Sala: 22
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: I C 4066/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2018-09-21
Sala: 29
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: IV RC 60/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2018-09-21
Sala: 19
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: IV Nsm 675/17
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2018-09-21
Sala: 19
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: I C 1587/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2018-09-21
Sala: 6
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I C 2011/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2018-09-21
Sala: 6
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: I C 2718/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2018-09-21
Sala: 6
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: I C 1735/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2018-09-21
Sala: 6
Godzina: 13:10
Sygnatura sprawy: I C 1390/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2018-09-21
Sala: 29
Godzina: 13:55
Sygnatura sprawy: I C 1635/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2018-09-21
Sala: 29
Godzina: 14:05
Sygnatura sprawy: III W 922/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Beata Maria Wołosik
Data: 2018-09-21
Sala: 
Godzina: 08:00
Sygnatura sprawy: V Nsm 426/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2018-09-21
Sala: 18
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: V Nsm 85/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2018-09-21
Sala: 18
Godzina: 11:00
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: I C 639/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2018-09-21
Sala: 29
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: V Nsm 423/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2018-09-21
Sala: 18
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: V RC 131/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2018-09-21
Sala: 18
Godzina: 10:00
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: V RNs 299/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2018-09-21
Sala: 18
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: V RC 234/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2018-09-21
Sala: 18
Godzina: 12:50
Sygnatura sprawy: IV RNs 255/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2018-09-21
Sala: 19
Godzina: 08:35
Uwagi: odroczono na publikację
Sygnatura sprawy: IV RC 234/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2018-09-21
Sala: 19
Godzina: 09:10
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: XI C 1783/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Guszcz-Niewiadomska, Wojciech Jabłoński
Data: 2018-09-21
Sala: 5
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: XI C 1882/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Guszcz-Niewiadomska, Wojciech Jabłoński
Data: 2018-09-21
Sala: 5
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: V RNs 595/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2018-09-21
Sala: 18
Godzina: 08:30
Uwagi: postanowienie uwzg.
Sygnatura sprawy: V Nsm 410/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2018-09-21
Sala: 18
Godzina: 08:40
Uwagi: postanowienie uwzg.
Sygnatura sprawy: I C 543/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2018-09-21
Sala: 29
Godzina: 10:20
Sygnatura sprawy: IV Cps 25/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Ławnicy: Grażyna Dołubizno, Anna Maria Kropiwnicka
Data: 2018-09-21
Sala: 20
Godzina: 09:00
Uwagi: załatwiono
Sygnatura sprawy: IV Nsm 306/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Ławnicy: Anna Maria Kropiwnicka, Grażyna Dołubizno
Data: 2018-09-21
Sala: 20
Godzina: 09:10
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: I C 2824/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2018-09-21
Sala: 12
Godzina: 09:40
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I C 2664/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2018-09-21
Sala: 12
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I C 1889/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2018-09-21
Sala: 12
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: I C 2152/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2018-09-21
Sala: 29
Godzina: 10:15
Uwagi: otwarto na nowo
Sygnatura sprawy: I C 2268/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2018-09-21
Sala: 22
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I C 1036/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2018-09-21
Sala: 22
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: I C 2346/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2018-09-21
Sala: 22
Godzina: 10:45
Sygnatura sprawy: I C 2439/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2018-09-21
Sala: 22
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: I C 1588/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2018-09-21
Sala: 12
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: I C 2321/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2018-09-21
Sala: 12
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: I C 2342/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2018-09-21
Sala: 12
Godzina: 10:15
Sygnatura sprawy: I C 2056/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2018-09-21
Sala: 12
Godzina: 10:40
Sygnatura sprawy: I C 2238/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2018-09-21
Sala: 12
Godzina: 09:15
Uwagi: zastrz. wyroku zaocznego
Sygnatura sprawy: I C 1893/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2018-09-21
Sala: 29
Godzina: 11:10
Sygnatura sprawy: I C 1896/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2018-09-21
Sala: 29
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: I C 2146/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2018-09-21
Sala: 29
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I C 1968/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2018-09-21
Sala: 29
Godzina: 11:10
Sygnatura sprawy: I Co 1047/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2018-09-21
Sala: 29
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: I C 1900/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2018-09-21
Sala: 29
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XIII Ko 1087/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2018-09-21
Sala: 3
Godzina: 09:00
Uwagi: wykonano odezwę
Sygnatura sprawy: XIII K 95/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2018-09-21
Sala: 3
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: XIII K 85/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2018-09-21
Sala: 3
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: II Ns 3376/15
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2018-09-21
Sala: 24
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II Ns 1613/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2018-09-21
Sala: 24
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: II Ns 1929/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2018-09-21
Sala: 24
Godzina: 08:45
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XI C 575/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-09-21
Sala: 16
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XIII K 83/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2018-09-21
Sala: 3
Godzina: 08:30
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: IV RNs 257/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Ławnicy: Grażyna Dołubizno, Anna Maria Kropiwnicka
Data: 2018-09-21
Sala: 20
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: IV Nkd 133/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Ławnicy: Anna Maria Kropiwnicka, Grażyna Dołubizno
Data: 2018-09-21
Sala: 20
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: VI P 78/18
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Data: 2018-09-21
Sala: 31
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok oddalający
Sygnatura sprawy: IV Nsm 464/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Ławnicy: Anna Maria Kropiwnicka, Grażyna Dołubizno
Data: 2018-09-21
Sala: 20
Godzina: 09:20
Sygnatura sprawy: III K 413/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Data: 2018-09-21
Sala: 2
Godzina: 09:30
Uwagi: odwołano z wokandy
Sygnatura sprawy: III K 236/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2018-09-21
Sala: 13
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano z wokandy
Sygnatura sprawy: XI C 1589/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Guszcz-Niewiadomska
Data: 2018-09-21
Sala: 5
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XI C 1781/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2018-09-21
Sala: 21
Godzina: 10:10
Sygnatura sprawy: II Ns 3828/17
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2018-09-21
Sala: 
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III K 1425/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Data: 2018-09-21
Sala: 2
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: IV RNs 298/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Ławnicy: Anna Maria Kropiwnicka, Grażyna Dołubizno
Data: 2018-09-21
Sala: 20
Godzina: 10:40
Sygnatura sprawy: IV RNs 240/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Ławnicy: Grażyna Dołubizno, Anna Maria Kropiwnicka
Data: 2018-09-21
Sala: 20
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: IV RNs 296/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Ławnicy: Grażyna Dołubizno, Anna Maria Kropiwnicka
Data: 2018-09-21
Sala: 20
Godzina: 10:20
Sygnatura sprawy: VI P 174/17
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Data: 2018-09-21
Sala: 31
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: IV RNs 309/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Ławnicy: Grażyna Dołubizno, Anna Maria Kropiwnicka
Data: 2018-09-21
Sala: 20
Godzina: 11:20
Sygnatura sprawy: IV RNs 307/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Ławnicy: Grażyna Dołubizno, Anna Maria Kropiwnicka
Data: 2018-09-21
Sala: 20
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: I C 2045/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2018-09-21
Sala: 29
Godzina: 13:20
Sygnatura sprawy: II Ns 1090/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2018-09-21
Sala: 24
Godzina: 11:20
Sygnatura sprawy: III K 1393/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Data: 2018-09-21
Sala: 2
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: III K 1120/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2018-09-21
Sala: 13
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: XI C 682/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-09-21
Sala: 16
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: IV Nsm 286/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2018-09-21
Sala: 19
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IV RC 90/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2018-09-21
Sala: 19
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: IV Nsm 672/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Ławnicy: Grażyna Dołubizno, Anna Maria Kropiwnicka
Data: 2018-09-21
Sala: 20
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IV Cps 18/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Ławnicy: Grażyna Dołubizno, Anna Maria Kropiwnicka
Data: 2018-09-21
Sala: 20
Godzina: 12:20
Sygnatura sprawy: XIII K 21/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2018-09-21
Sala: 3
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: XIII W 2122/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2018-09-21
Sala: 3
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XIII W 2048/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2018-09-21
Sala: 3
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: VI P 167/18
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Data: 2018-09-21
Sala: 31
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: VI P 104/18
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Data: 2018-09-21
Sala: 31
Godzina: 13:15
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: VI P 173/18
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Data: 2018-09-21
Sala: 31
Godzina: 13:15
Sygnatura sprawy: I C 970/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2018-09-21
Sala: 29
Godzina: 08:40
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I C 2706/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2018-09-21
Sala: 6
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: I C 1996/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2018-09-21
Sala: 29
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: I C 1684/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2018-09-21
Sala: 29
Godzina: 12:20
Sygnatura sprawy: I C 2365/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2018-09-21
Sala: 12
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: I C 2568/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2018-09-21
Sala: 12
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: I C 2149/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2018-09-21
Sala: 12
Godzina: 13:20
Sygnatura sprawy: I C 2420/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2018-09-21
Sala: 22
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: I C 1951/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2018-09-21
Sala: 22
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: I C 4250/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2018-09-21
Sala: 22
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: I C 1202/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2018-09-21
Sala: 29
Godzina: 14:10
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I C 2445/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2018-09-21
Sala: 12
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: I C 2301/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2018-09-21
Sala: 12
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: III K 306/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Data: 2018-09-21
Sala: 2
Godzina: 09:15
Sygnatura sprawy: III K 1343/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2018-09-21
Sala: 13
Godzina: 09:15
Sygnatura sprawy: III K 815/16
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2018-09-21
Sala: 13
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III W 758/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2018-09-21
Sala: 13
Godzina: 10:35
Sygnatura sprawy: III W 759/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2018-09-21
Sala: 13
Godzina: 10:45
Sygnatura sprawy: III W 680/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2018-09-21
Sala: 13
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: III K 1057/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2018-09-21
Sala: 13
Godzina: 13:15
Sygnatura sprawy: III W 474/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2018-09-21
Sala: 13
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: III K 1336/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2018-09-21
Sala: 13
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: III K 1329/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2018-09-21
Sala: 13
Godzina: 14:15
Sygnatura sprawy: III K 343/18
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2018-09-21
Sala: 2
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: III K 1363/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Data: 2018-09-21
Sala: 13
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 1499/18 III K 437/18 IIIWo 306/2018 PR Ds 2876.2017
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Data: 2018-09-21
Sala: 2
Godzina: 09:00