Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: VIII GC 1224/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Wojciech Orzel
Data: 2021-12-09
Sala: 27
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: II 1Co 110/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2021-12-09
Sala: 15
Godzina: 13:45
Sygnatura sprawy: III Ko 834/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2522/21 VIK 338/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Data: 2021-12-09
Sala: 13
Godzina: 13:15
Sygnatura sprawy: XI Ns 332/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2021-12-09
Sala: 5
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: II Ns 753/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2021-12-09
Sala: 
Godzina: 10:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: III Ko 840/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 
Godzina: 12:10
Sygnatura sprawy: II C 597/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2021-12-09
Sala: 15
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: XI C 1003/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2021-12-09
Sala: 5
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 881/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2021-12-09
Sala: 5
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III W 1579/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 10
Godzina: 09:10
Sygnatura sprawy: IV RNs 1551/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 6
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II Ns 971/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2021-12-09
Sala: 28
Godzina: 08:50
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: XIII K 1532/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2021-12-09
Sala: 3
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: III W 1581/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 10
Godzina: 09:05
Sygnatura sprawy: IV RNs 1629/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 6
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 258/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2021-12-09
Sala: 5
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: XIII K 1533/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2021-12-09
Sala: 3
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: III W 1577/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 10
Godzina: 09:10
Sygnatura sprawy: II Ns 714/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Karol Olszewski
Data: 2021-12-09
Sala: 
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: II Ns 1085/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2021-12-09
Sala: 15
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: II C 1353/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Piotr Trzeciakowski
Data: 2021-12-09
Sala: 26
Godzina: 08:45
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: III W 1580/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 10
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II C 2816/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Piotr Trzeciakowski
Data: 2021-12-09
Sala: 26
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: XI Ns 592/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2021-12-09
Sala: 21
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: IV RNs 1621/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 6
Godzina: 09:05
Sygnatura sprawy: VIII GC 1226/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Monika Wiszenko
Data: 2021-12-09
Sala: 27
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: I C 1551/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-12-09
Sala: 29
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: II Ns 893/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Piotr Trzeciakowski
Data: 2021-12-09
Sala: 26
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: IV RNs 1622/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 6
Godzina: 09:10
Sygnatura sprawy: II C 192/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Piotr Trzeciakowski
Data: 2021-12-09
Sala: 26
Godzina: 13:10
Sygnatura sprawy: III K 1491/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 13
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: II Cps 29/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Piotr Trzeciakowski
Data: 2021-12-09
Sala: 26
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: IV RC 922/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 32
Godzina: 11:15
Sygnatura sprawy: II Ns 1092/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Piotr Trzeciakowski
Data: 2021-12-09
Sala: 26
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: VI P 241/21
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Data: 2021-12-09
Sala: 31
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: II C 2643/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Piotr Trzeciakowski
Data: 2021-12-09
Sala: 26
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: IV RC 658/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 17
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: II Ns 939/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Piotr Trzeciakowski
Data: 2021-12-09
Sala: 26
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: IV RC 453/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 18
Godzina: 11:55
Sygnatura sprawy: XI Ns 251/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2021-12-09
Sala: 21
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV RC 730/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 20
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XI C 1152/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2021-12-09
Sala: 21
Godzina: 13:20
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: VIII GUp 333/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2021-12-09
Sala: 25
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 717/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2021-12-09
Sala: 21
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 1364/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2021-12-09
Sala: 8
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: XI C 889/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2021-12-09
Sala: 5
Godzina: 10:15
Sygnatura sprawy: VIII GUp 267/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: AnnaMonika Wiszenko
Data: 2021-12-09
Sala: 27
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: II C 2027/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2021-12-09
Sala: 15
Godzina: 13:15
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: I Ns 307/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-12-09
Sala: 22
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: III Kp 2736/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: VI U 227/20
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Data: 2021-12-09
Sala: 31
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1583/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 19
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III K 713/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 1
Godzina: 12:40
Sygnatura sprawy: IV RNs 1628/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 6
Godzina: 09:15
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1905/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 32
Godzina: 13:45
Sygnatura sprawy: XIII W 395/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2021-12-09
Sala: 3
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1711/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 19
Godzina: 13:50
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: III Kp 2735/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1881/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 32
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: III K 1961/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 13
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: IV RNs 1479/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 20
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XI C 617/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2021-12-09
Sala: 16
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: IV Nkd 631/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 18
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: III K 1649/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 13
Godzina: 14:35
Sygnatura sprawy: IV RNs 1379/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 20
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: XI Ns 975/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2021-12-09
Sala: 16
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I C 2259/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-12-09
Sala: 22
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: II C 218/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2021-12-09
Sala: 15
Godzina: 12:10
Sygnatura sprawy: I C 1820/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-12-09
Sala: 22
Godzina: 13:50
Sygnatura sprawy: XI C 918/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2021-12-09
Sala: 16
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: IV RC 638/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 32
Godzina: 14:40
Sygnatura sprawy: II Ns 869/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2021-12-09
Sala: 24
Godzina: 13:20
Sygnatura sprawy: IV RC 702/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 32
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 351/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2021-12-09
Sala: 16
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: III K 464/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 13
Godzina: 14:15
Sygnatura sprawy: IV RC 597/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 17
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III K 1968/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 1
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 131/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2021-12-09
Sala: 16
Godzina: 10:30
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: III K 583/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 1
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: II C 1141/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2021-12-09
Sala: 24
Godzina: 12:40
Sygnatura sprawy: III K 1708/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 13
Godzina: 13:45
Sygnatura sprawy: II Ns 169/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Piotr Trzeciakowski
Data: 2021-12-09
Sala: 26
Godzina: 08:55
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: III K 1692/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 13
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: II C 1250/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2021-12-09
Sala: 28
Godzina: 13:15
Sygnatura sprawy: III K 1713/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 13
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: I Ns 276/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-12-09
Sala: 29
Godzina: 14:55
Sygnatura sprawy: II Co 1207/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Kuprianowicz
Data: 2021-12-09
Sala: 
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: II Co 2149/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Kuprianowicz
Data: 2021-12-09
Sala: 
Godzina: 08:30
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: XIII K 949/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2021-12-09
Sala: 14
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: II Ns 1171/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2021-12-09
Sala: 24
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: IV RC 450/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 19
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: II C 893/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2021-12-09
Sala: 28
Godzina: 10:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: VIII GC 440/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Wojciech Orzel
Data: 2021-12-09
Sala: 27
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: I Ns 738/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-12-09
Sala: 29
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: IV RNs 1262/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 18
Godzina: 10:40
Sygnatura sprawy: VIII GC 892/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2021-12-09
Sala: 8
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1122/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 20
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: XI C 1895/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2021-12-09
Sala: 6
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: II C 507/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Piotr Trzeciakowski
Data: 2021-12-09
Sala: 26
Godzina: 09:04
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: I C 79/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-12-09
Sala: 29
Godzina: 14:45
Sygnatura sprawy: IV RNs 1414/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 18
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: III K 1204/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 10
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: XI Ns 248/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2021-12-09
Sala: 21
Godzina: 13:20
Sygnatura sprawy: I C 2026/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-12-09
Sala: 22
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XIII W 1012/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2021-12-09
Sala: 3
Godzina: 08:35
Sygnatura sprawy: IV RC 859/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 32
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XIII K 1570/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2021-12-09
Sala: 14
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1221/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 20
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XIII K 58/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2021-12-09
Sala: 14
Godzina: 09:50
Sygnatura sprawy: IV RC 434/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 19
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: XIII K 624/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2021-12-09
Sala: 9
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1591/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 18
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: VIII GC 1077/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2021-12-09
Sala: 8
Godzina: 12:20
Sygnatura sprawy: VI U 321/21
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Data: 2021-12-09
Sala: 31
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: XIII K 1026/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2021-12-09
Sala: 3
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 601/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Wojciech Orzel
Data: 2021-12-09
Sala: 27
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I C 2377/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-12-09
Sala: 22
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: VI P 244/21
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Data: 2021-12-09
Sala: 31
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III W 1099/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 1
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: XIII W 1316/21
Wydział: XIII W. Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 14
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: III W 700/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 1
Godzina: 13:10
Sygnatura sprawy: III K 1962/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 13
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1566/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 20
Godzina: 13:20
Sygnatura sprawy: III K 568/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 1
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: XIII K 251/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2021-12-09
Sala: 14
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: III K 584/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 1
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: XIII K 1092/21
Wydział: XIII W. Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 9
Godzina: 13:15
Sygnatura sprawy: III K 577/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 1
Godzina: 09:10
Sygnatura sprawy: I Ns 431/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-12-09
Sala: 22
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: III K 1883/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VI U 264/21
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Data: 2021-12-09
Sala: 31
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: III K 343/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 13
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XIII K 1519/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2021-12-09
Sala: 3
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: III K 1611/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 10
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: II C 210/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2021-12-09
Sala: 28
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: III W 1578/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 10
Godzina: 09:10
Sygnatura sprawy: II C 398/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2021-12-09
Sala: 15
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: III Kp 27/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 10
Godzina: 09:20
Sygnatura sprawy: II Ns 3127/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2021-12-09
Sala: 24
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV RC 822/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 32
Godzina: 09:50
Sygnatura sprawy: II C 924/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2021-12-09
Sala: 24
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IV RC 589/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 18
Godzina: 09:50
Sygnatura sprawy: II C 705/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2021-12-09
Sala: 15
Godzina: 12:40
Sygnatura sprawy: XIII W 1635/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2021-12-09
Sala: 9
Godzina: 09:15
Sygnatura sprawy: II C 545/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2021-12-09
Sala: 15
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XIII K 1448/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2021-12-09
Sala: 9
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II Ns 1025/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2021-12-09
Sala: 28
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: XIII K 1228/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2021-12-09
Sala: 9
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: II C 1058/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2021-12-09
Sala: 28
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: XIII K 1222/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2021-12-09
Sala: 11
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: II Ns 1150/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2021-12-09
Sala: 28
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XIII K 1304/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2021-12-09
Sala: 11
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II C 1000/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2021-12-09
Sala: 28
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: XIII K 1244/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2021-12-09
Sala: 9
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: XIII K 1239/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2021-12-09
Sala: 11
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: XIII K 1179/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2021-12-09
Sala: 9
Godzina: 10:20
Sygnatura sprawy: XIII K 981/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2021-12-09
Sala: 3
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I C 419/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2021-12-09
Sala: 22
Godzina: 10:10
Sygnatura sprawy: IV RNs 1348/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 18
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XIII K 424/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2021-12-09
Sala: 11
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XIII K 27/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2021-12-09
Sala: 9
Godzina: 10:50
Sygnatura sprawy: IV RNs 1492/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 18
Godzina: 11:20
Sygnatura sprawy: IV RNs 1429/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 17
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: III Kp 2268/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: B 127
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: III Kp 2266/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: B 127
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: III K 589/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 1
Godzina: 10:10
Sygnatura sprawy: III K 591/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 1
Godzina: 11:10
Sygnatura sprawy: III K 1674/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 13
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: III K 698/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 1
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: III K 1265/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-12-09
Sala: 13
Godzina: 11:15
Sygnatura sprawy: IV RC 923/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 32
Godzina: 12:20
Sygnatura sprawy: IV RC 667/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 19
Godzina: 12:30
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: IV RC 590/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-12-09
Sala: 18
Godzina: 12:35