Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS 2019 r., poz. 138)


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: I C 1139/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Forma: hybrydowa
Data: 2024-06-25
Sala: 22
Godzina: 10:10
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I C 1206/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 29
Godzina: 09:45
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: I C 1255/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 29
Godzina: 14:55
Sygnatura sprawy: I C 1297/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 22
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I C 1547/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 13
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: I C 1601/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: hybrydowa
Data: 2024-06-25
Sala: 29
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I C 1821/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 22
Godzina: 11:10
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: I C 1857/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 22
Godzina: 14:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: I C 187/24
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 29
Godzina: 13:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: I C 1997/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: hybrydowa
Data: 2024-06-25
Sala: 29
Godzina: 14:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: I C 2057/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 13
Godzina: 08:55
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: I C 2079/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 29
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: I C 333/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 22
Godzina: 09:10
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I C 382/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: hybrydowa
Data: 2024-06-25
Sala: 29
Godzina: 14:15
Sygnatura sprawy: I C 411/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 29
Godzina: 09:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I C 551/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Forma: hybrydowa
Data: 2024-06-25
Sala: 22
Godzina: 09:40
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I C 552/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: hybrydowa
Data: 2024-06-25
Sala: 29
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: I C 583/24
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 22
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: I C 67/24
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 13
Godzina: 12:45
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: I C 852/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: hybrydowa
Data: 2024-06-25
Sala: 29
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: II 1Co 845/24
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 26
Godzina: 09:30
Uwagi: zakreślono
Sygnatura sprawy: II C 101/24
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 26
Godzina: 08:15
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: II C 172/24
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 24
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: II C 185/24
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 24
Godzina: 12:45
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: II C 348/24
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 24
Godzina: 12:30
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: II C 427/24
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 24
Godzina: 13:05
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: II C 577/24
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Forma: hybrydowa
Data: 2024-06-25
Sala: 26
Godzina: 10:15
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: II C 638/24
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 26
Godzina: 11:15
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: II C 757/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 24
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: III K 1388/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 11
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: III K 1414/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 9
Godzina: 10:40
Sygnatura sprawy: III K 1573/23
Wydział: III Wydział Karny
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 9
Godzina: 12:10
Sygnatura sprawy: III K 1889/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 9
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: III K 2169/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 33
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III K 2211/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 33
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: III K 303/24
Wydział: III Wydział Karny
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 9
Godzina: 11:50
Sygnatura sprawy: III K 320/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 11
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III K 332/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 33
Godzina: 11:20
Sygnatura sprawy: III K 353/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 2
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III K 385/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 33
Godzina: 12:45
Sygnatura sprawy: III K 401/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 11
Godzina: 10:15
Sygnatura sprawy: III K 435/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 9
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III K 451/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 9
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III K 521/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 11
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: III K 551/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 11
Godzina: 10:45
Sygnatura sprawy: III K 592/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 11
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: III K 611/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 2
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: III K 619/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 11
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: III K 634/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 2
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: III K 649/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 11
Godzina: 12:15
Uwagi: odwołano z wokandy (rozpr.)
Sygnatura sprawy: III K 683/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 2
Godzina: 09:20
Sygnatura sprawy: III K 718/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 9
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III Kop 23/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 9
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: III W 317/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 9
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III W 685/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 2
Godzina: 09:50
Sygnatura sprawy: III W 849/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 9
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II Ns 1017/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 26
Godzina: 09:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: II Ns 115/24
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 26
Godzina: 11:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II Ns 146/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 24
Godzina: 11:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II Ns 260/24
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 24
Godzina: 08:45
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II Ns 273/24
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 26
Godzina: 08:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: II Ns 297/24
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 24
Godzina: 13:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II Ns 576/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 26
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II Ns 64/24
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 24
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I Ns 11/24
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 22
Godzina: 10:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: I Ns 394/24
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 22
Godzina: 11:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: I Ns 470/24
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: hybrydowa
Data: 2024-06-25
Sala: 29
Godzina: 10:20
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: I Ns 564/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 13
Godzina: 12:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: I Ns 633/24
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 13
Godzina: 13:15
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IV Nkd 295/24
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 19
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: IV Nkd 40/24
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 19
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: IV Nkd 760/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 17
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 113/24
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 17
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 15/24
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 19
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 645/24
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 19
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: IV Nsm 668/24
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 19
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 779/24
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 17
Godzina: 13:15
Sygnatura sprawy: IV Nsm 90/24
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 17
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: IV Opm 141/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 17
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: IV RC 101/24
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 19
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: IV RC 182/24
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 19
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 1054/23
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Forma: hybrydowa
Data: 2024-06-25
Sala: 27
Godzina: 13:45
Sygnatura sprawy: VIII GC 1163/23
Wydział: VIII W. Gosp.
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 27
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 204/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 27
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 307/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 27
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 390/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Izabela Perkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 6
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 460/23
Wydział: VIII W. Gosp.
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 27
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 795/23
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Izabela Perkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 6
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: VI P 285/23
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 31
Godzina: 13:15
Sygnatura sprawy: VI P 30/23
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 31
Godzina: 13:55
Sygnatura sprawy: VI P 372/23
Wydział: VI Wydział PiUS
Forma: hybrydowa
Data: 2024-06-25
Sala: 31
Godzina: 12:10
Sygnatura sprawy: VI P 401/23
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 31
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XI C 188/24
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Forma: hybrydowa
Data: 2024-06-25
Sala: 15
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: XI C 2065/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Forma: hybrydowa
Data: 2024-06-25
Sala: 5
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XI C 2093/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 15
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XI C 517/24
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 15
Godzina: 11:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XI C 619/24
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 15
Godzina: 10:10
Sygnatura sprawy: XI C 697/24
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 15
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XI C 710/24
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 5
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: XIII K 1110/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 3
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: XIII K 1983/22
Wydział: XIII W. Karny
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 3
Godzina: 11:50
Sygnatura sprawy: XIII K 217/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 3
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: XIII K 444/23
Wydział: XIII W. Karny
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 3
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: XIII K 587/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 10
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: XIII K 597/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 10
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: XIII K 599/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 10
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: XIII K 623/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Magdalena Beziuk-Gawęcka
Forma: hybrydowa
Data: 2024-06-25
Sala: 14
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: XIII K 625/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Magdalena Beziuk-Gawęcka
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 14
Godzina: 08:30
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: XIII K 654/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 10
Godzina: 11:45
Sygnatura sprawy: XIII K 658/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 10
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XIII K 660/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 10
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: XIII K 661/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 10
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: XIII K 664/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 10
Godzina: 13:50
Sygnatura sprawy: XIII K 668/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 10
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: XIII K 670/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Forma: zdalna
Data: 2024-06-25
Sala: 10
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: XIII K 673/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 10
Godzina: 08:20
Sygnatura sprawy: XIII Ko 916/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 3
Godzina: 09:05
Sygnatura sprawy: XIII Kop 24/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 3
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: XI Ns 167/24
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 5
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: XI Ns 209/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 15
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 287/24
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Forma: hybrydowa
Data: 2024-06-25
Sala: 15
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: XI Ns 428/24
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 15
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 627/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-06-25
Sala: 5
Godzina: 12:00