Uprzejmie informujemy, iż od miesiąca października 2020 r. wychodząc naprzeciw potrzebom interesantów, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji epidemicznej, na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku utworzony został nowy kanał komunikacji z Sądem poprzez uruchomienie funkcji czatu.

Rozwiązanie to jest alternatywą zarówno dla osobistej wizyty w Sądzie, jak i prób nawiązania kontaktu telefonicznego z pracownikami Biura Obsługi Interesanta. Informacje udzielane z wykorzystaniem czatu nie mogą wykraczać poza zakres informacji udostępnianych drogą telefoniczną, czy elektroniczną (patrz: zasady udzielania informacji przez BOI - podstrona Biura Obsługi Interesanta). BOI nie udziela porad prawnych.

W sytuacji zajętości pracowników BOI (tryb offline) interesanci mają możliwość wysłania zapytania na czacie, odpowiedź uzyskają w możliwie najszybszym czasie na wskazany przez siebie adres e-mail.

W chwili obecnej czat obsługują wszyscy pracownicy BOI tut. Sądu, w godzinach jego urzędowania.

W związku z koniecznością podejmowania działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19, mając na względzie ochronę zdrowia i życia zarówno pracowników, jak i interesantów oraz usprawnienie pracy Sądu Rejonowego w Białymstoku uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości zamieszczania na pozwach, wnioskach i innych pismach procesowych wnoszonych do Sądu, informacji o nr telefonu lub adresie poczty elektronicznej, o ile wyrażają Państwo zgodę w myśl art. 6 ust.1 lit. a RODO na ich przetwarzanie celem sprawnego kontaktowania się.

Ogłoszenie Ministra Spraw Zagranicznych dotyczące procesu wyłonienia trzech kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski na kadencję 2021 – 2030.

LINK DO OGŁOSZENIA

Sąd Rejonowy w Białymstoku działając na podstawie § 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 2004), informuje o przeznaczeniu do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny składników majątku tut. Sądu, uznanych za zużyte lub zbędne.

Wykaz składników, o których mowa wyżej znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr A-021-6/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku dzień 17 sierpnia 2020 roku ustalony został dniem wolnym od pracy,  za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 roku.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr A-021-6/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) ustalony został dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 6 czerwca 2020 r.  

Jednocześnie w dniu 6 czerwca 2020 r. (sobota) ustalone zostały godziny urzędowania wszystkich komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Białymstoku od 7:30 do 15:30, zaś godziny przyjęć interesantów od 8:00 do 15:00, z wyłączeniem Czytelni Akt Ksiąg Wieczystych czynnej od 8:00 do 13:00.