Na podstawie Zarządzenia Nr A-021-58/21 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r.:

1. ustalone zostają następujące godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Białymstoku:

od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

2.  ustalone zostają następujące godziny przyjmowania interesantów:

- w Biurze Obsługi Interesanta, Czytelni Akt, Ekspozyturze Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku:
w każdy poniedziałek od 8:00 do 18:00
od wtorku do piątku od 8:00 do 15:00
(z uwzględnieniem przerw koniecznych na dezynfekcję);

- w Biurach Podawczych
w każdy poniedziałek od 8:00 do 17:00
od wtorku do piątku od 8:00 do 15:00
(z uwzględnieniem przerw koniecznych na dezynfekcję);

- w Kasie Sądu
w każdy poniedziałek od 8:00 do 17:30
od wtorku do piątku od 8:00 do 15:00
(z uwzględnieniem przerw koniecznych na dezynfekcję);

- w Czytelni Akt Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00
(z uwzględnieniem przerw koniecznych na dezynfekcję).

Komunikat Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku:

Uprzejmie informujemy o wznowieniu osobistej obsługi interesantów Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Od dnia 18 maja 2020 r. otwarte dla interesantów będą: Biuro Obsługi Interesantów, Biura Podawcze, Kasa Sądu, Ekspozytura Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych, Czytelnia akt.


WAŻNE: Do budynku Sądu nie zostaną wpuszczone osoby nie posiadające zakrytego nosa i ust,  zgodnie z obowiązującymi w kraju rygorami oraz osoby odmawiające poddaniu się pomiarowi temperatury ciała.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Nr A-021-51/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 2020 r. odwołuje się wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne w okresie od 1 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r., poza sprawami pilnymi.

Zgodnie z zarządzeniem Nr A-021-48/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 1 kwietnia 2020 roku ulega zmianie katalog spraw pilnych, określonych w § 1 ust.1 Zarządzenia Nr A-021-39/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 13 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 1/2020 Przewodniczącego IX Wydziału Ksiąg Wieczystych z dn. 20.03.2020r. dotyczące rozpoznania spraw z wniosków o wpis, zmianę i wykreślenie hipoteki poza kolejnością wpływu.

Zgodnie z zarządzeniem Nr A-021-43/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 20 marca 2020 roku:

Odwołuje się wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne wyznaczone na miesiąc kwiecień, za wyjątkiem spraw pilnych, określonych w zarządzeniu Nr A-021--39/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 13 marca 2020 r.