OGŁOSZENIE Nr K-1133-48/22 z dnia 14 października 2022 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244).
Liczba miejsc: 3 (Oddział Finansowy, Wydział Cywilny, Archiwum Zakładowe)
Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 30-40 godzin tygodniowo)

OGŁOSZENIE Nr K-111-8/22 z dnia 21 września 2022 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko: Audytora wewnętrznego

wymiar zatrudnienia: 0,2 etatu
nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103 15-950 Białystok

 

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2022.1634 z późn.zm.);
  • zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach z tego audytu (tj. Dz. U. 2018.506);
  • wykonywanie innych czynności oraz zadań wspomagających zleconych przez Dyrektora lub Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku.

OGŁOSZENIE Nr K-1133-45/22 z dnia 15 września 2022 r.

Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244).
Liczba miejsc: 2 (Wydział Cywilny, Wydział Karny)
Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 30-40 godzin tygodniowo)

 

Program praktyki absolwenckiej:

  1. rejestracja wpływających pism w systemie informatycznym;
  2. wysyłanie i podkładanie korespondencji;
  3. wprowadzanie danych do systemu informatycznego, przetwarzanie danych w postaci elektronicznej;
  4. wprowadzanie do systemu komputerowego „Archiwum” spisów zdawczo – odbiorczych akt
  5. uczestnictwo w rozprawach.