OGŁOSZENIE Nr K.111.1.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza konkurs na staż urzędniczy (stażysta p.o. księgowego) w Sądzie Rejonowym w Białymstoku
- ilość etatów: 1 etatu
- rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa (okres ok. 1 roku)
- miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne obowiązki:

  • sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym, wprowadzanie do ewidencji rachunków biegłych sądowych, tłumaczy, mediatorów, kuratorów, syndyków, radców prawnych wypłacanych z wydatków budżetowych oraz z sum na zlecenie. Uzgadnianie wprowadzonych zapisów z właściwymi kontami księgowymi,
  • dekretowanie dowodów księgowych podlegających wprowadzaniu do ksiąg rachunkowych,
  • naliczanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od należności na rzecz ww. uczestników postępowania sądowego,
  • sporządzanie i terminowa realizacja dyspozycji płatniczych przy użyciu systemów bankowości elektronicznej.

OGŁOSZENIE Nr K.1133.5.23 z dnia 17 stycznia 2023 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244).

Liczba miejsc: 5 (II Wydział Cywilny, IV Wydział Rodzinny i Nieletnich, XI Wydział Cywilny, XIII Wydział Karny, Archiwum Zakładowe)
Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 30-40 godzin tygodniowo)

 

Program praktyki absolwenckiej:

1. rejestracja wpływających pism w systemie informatycznym;
2. wysyłanie i podkładanie korespondencji;
3. wprowadzanie danych do systemu informatycznego, przetwarzanie danych w postaci elektronicznej;
4. wprowadzanie do systemu komputerowego „Archiwum” spisów zdawczo – odbiorczych akt
5. uczestnictwo w rozprawach.

OGŁOSZENIE Nr K-111-9/22 z dnia 7 grudnia 2022 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (docelowo na stanowisko sekretarza sądowego)

- ilość etatów: 0,8 etatu
- miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne obowiązki:

  • protokołowanie na rozprawach sądowych,
  • terminowe i prawidłowe wykonywanie zarządzeń sędziego/referendarza,
  • wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt sądowych oraz urządzeń służących do rejestrowania,
  • wysyłanie wezwań, postanowień i odpisów,
  • wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych oraz zleconych przez przełożonych.