OGŁOSZENIE Nr K.111.3.2023 z dnia 2 marca 2023 r.

Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku na podstawie art.155a § 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U.2023 poz. 217) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013, poz. 1228 z późn.zm.)

ogłasza konkurs na stanowisko:
ASYSTENTA SĘDZIEGO

Liczba etatów: 0,75 etatu
Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok

OGŁOSZENIE Nr K.111.2.2023 z dnia 7 lutego 2023 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Archiwum Zakładowym Sądu Rejonowego w Białymstoku (docelowo na stanowisko archiwisty)

- ilość etatów: 1 etat
- miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne obowiązki:

  • obsługa systemu elektronicznego SAWA,
  • wprowadzanie do programu elektronicznego Archiwum Akt spisów zdawczo-odbiorczych,
  • czynności związane z podejmowaniem i podkładaniem akt archiwalnych,
  • przygotowywanie i porządkowanie akt do przekazania Archiwum Państwowemu,
  • sporządzanie dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia,
  • konserwacja akt archiwalnych,
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Archiwum.