OGŁOSZENIE Nr K.1131.61.2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244).
Liczba miejsc: 4
Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 30-40 godzin tygodniowo)

OGŁOSZENIE Nr K.110.1.2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na staż urzędniczy, docelowo na stanowisko: Inspektora
wymiar etatu: 1
miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

  • Przyjmowanie dostaw sprzętu informatycznego;
  • Prowadzenie dokumentacji przyjętego i przekazanego sprzętu informatycznego;
  • Zakupy akcesoriów informatycznych;
  • Wydawanie zamówień pracownikom;
  • Opracowywanie i przeprowadzanie procedur związanych ze zlecaniem podmiotom zewnętrznym usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Sądu;
  • Udział w pracach komisji przetargowej, ocenianie ofert;
  • Realizowanie zakupów na potrzeby jednostki w zakresie dostaw i usług drobnych;
  • Przyjmowanie dostaw i wydawanie telefonów komórkowych, obsługa zwrotów i serwisu;
  • Obsługa sytemu monitoringu wizyjnego w zakresie zabezpieczania nagrań;
  • Przyjmowanie zleceń dotyczących zgłoszeń i awarii.

OGŁOSZENIE Nr K.1131.40.2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244).
Liczba miejsc: 4 (Archiwum Zakładowe, II Wydział Cywilny, VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Archiwum IX Wydziału Ksiąg Wieczystych)
Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 30-40 godzin tygodniowo)