Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na zakup urządzeń i świadczenie usług zdalnego monitoringu elektronicznego mającego na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-17/19

Termin składania ofert ustalono na dzień 21 maja 2019 r. na godz. 12:00.

Uwaga – zmiana terminu składania i otwarcia ofert, zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu.

Termin składania ofert przesunięto do godz. 10:00 dnia 22 maja 2019 r.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załączniku.

Sąd Rejonowy w Białymstoku ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego pod nazwą "Wymiana drzwi w przedsionku wejścia głównego budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku".


Nr postępowania przetargowego: G-241-27/19

Termin składania ofert ustalono na dzień 24 maja 2019 r. na godz. 10:00.

Oferty zostaną otwarte 24 maja 2019 r. o godz. 10:15.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego "Dostawa i montaż dystrybutorów wody pitnej na potrzeby interesantów i pracowników Sądu Rejonowego w Białymstoku".


Nr postępowania przetargowego: G-241-26/19

Termin składania ofert ustalono na dzień 16 maja 2019 r. na godz. 10:00.

Oferty zostaną otwarte 16 maja 2019 r. o godz. 10:15 w sali C437.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Postępowanie ofertowe mające na celu wyłonienie wykonawcy usług z zakresu medycyny pracy.


Nr postępowania przetargowego: G-241-24/19.

Termin składania ofert ustalono na dzień 20 maja 2019r. do godz. 12:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Wykonanie prac konserwacyjno-remontowych polegających na odnowieniu warstw zewnętrznych ścian w pomieszczeniach: C012, C014, C015, C016, A015, A016, C218, C219, B338, B304, A517, A508 (jedna ściana) oraz wskazanej ściany korytarza na parterze budynku w segmencie B.


Nr postępowania przetargowego: G-241-19/19

Termin składania ofert ustalono na dzień 19 kwietnia 2019 r. na godz. 10:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy prac porządkowo-czystościowych oraz utrzymania zieleni na terenie posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, w okresie od 01 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-20/19

Termin składania ofert ustalono na dzień 17 kwietnia 2019 r. na godz. 12:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.