Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej równowartość 139 tys. euro na: świadczenie usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń oraz obsługi szatni Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania: G-26-8/20

Termin składania ofert ustalono na dzień: 18 sierpnia 2020 r. na godz. 10:00.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 572633-N-2020 z dnia 2020-08-06

Link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: LINK

Postępowanie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej równowartość 139 tys. euro na: konserwację instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza 103 oraz w pomieszczeniach Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącego się przy ul. Stanisława Dubois 20.Nr postępowania:  G-26-7/20

Termin składania ofert ustalono na dzień: 14 sierpnia 2020 r. na godz. 10:00.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 569867-N-2020 z dnia 2020-08-06
 

Postępowanie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej równowartość 139 tys. euro na: „Usługę drukowania wraz z kompleksową obsługą urządzeń drukujących w Sądzie Rejonowym w Białymstoku”


Nr postępowania:  G-26-6/20

Termin składania ofert ustalono na dzień: 24 lipca 2020 r. na godz. 10:00.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 562420-N-2020 z dnia 2020-07-15

Link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: LINK

Postępowanie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej równowartość 139 tys. euro na: „Zakup systemu klimatyzacji sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku – Układ 2 i 3”.


Nr postępowania:  G-26-5/20

Termin składania ofert ustalono na dzień: 15 lipca 2020 r. na godz. 10:00.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 559255-N-2020 z dnia 2020-07-07

Link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: LINK

Postępowanie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Załącznik numer 1 - opis przedmiotu zamówienia

 

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej równowartość 144 tys. euro na: „Zakup systemu klimatyzacji sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku – Układ 2 i 3”.


Nr postępowania: G-26-4/20

Termin składania ofert ustalono na dzień: 02 czerwca 2020 r. na godz. 10:00.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 541406-N-2020 z dnia 2020-05-20 r.

Link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: LINK

Postępowanie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Załącznik numer 1 - opis przedmiotu zamówienia

Na podstawie art. 13a ust. 1  ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający - Sąd Rejonowy w Białymstoku zamieszcza na stronie internetowej plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2020.