Zaproszenie do składania ofert na  dostawy termohigrometrów do pomieszczeń archiwów Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-58/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 12 listopada 2018 r. na godz. 11:00.

Uwaga: ze względu na ustanowienie dnia 12 listopada br. dniem wolnym od pracy termin składania i otwarcia ofert w niniejszym przesunięto na dzień 13 listopada 2018 r. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert na montaż okna w fasadzie budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-51/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 6 listopada 2018 r. na godz. 11:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert na wymianę fotokomórek na kurtyny bezpieczeństwa w drzwiach kabin wind w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-56/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 6 listopada 2018 r. na godz. 10:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert wykonanie remontu części kamer zewnętrznych wraz z wymianą okablowania na posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-55/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 5 listopada 2018 r. na godz. 12:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Postępowanie dotyczące wymiany 4 szt. nawilżaczy parowych do central wentylacyjnych w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-48/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 5 listopada 2018 r. na godz. 10:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację wybranych instalacji elektrycznych: podstacji elektroenergetycznej ST 01-1789 oraz rozdzielnic głównych (napięcia gwarantowanego i niegwarantowanego) wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego,  zasilaczy awaryjnych UPS centralnych, konserwacji oświetlenia zewnętrznego.


Nr postępowania przetargowego: G-3710-7/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 31 października 2018 r. na godz. 12:00.

Uwaga: termin składania ofert przedłużono do godz. 11:00 w dniu 02 listopada 2018 r. Szczegóły w załącznikach.

 

Data Zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 23 października 2018 r.

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 639465-N-2018

Link do Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: LINK

Szczegóły w załącznikach.