Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na wynajem powierzchni użytkowej zlokalizowanej w części komunikacyjnej budynku Sądu w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 z przeznaczeniem na prowadzenie punktu sprzedaży wydawnictw prawniczych.


Nr postępowania przetargowego: G-241-38-19
Termin składania ofert ustalono na dzień 11 września 2019 r. na godz. 12:00.
Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym  na najemcy pomieszczenia znajdującego się w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 o powierzchni użytkowej 16,89 m2 przeznaczonego na cele handlowo-usługowe.


Nr postępowania przetargowego: G-241-37-19

Termin składania ofert ustalono na dzień 10 września 2019 r. na godz. 12:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej równowartość 144 tys. euro na: „Dostawę mebli wraz z montażem i podłączeniem urządzeń w Biurze Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Białymstoku”.


Nr postępowania:  G-3710-12/19
Termin składania ofert ustalono na dzień: 05 września 2019 r. na godz. 12:00.

Uwaga, zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert przesunięto na godz. 12:00 w dniu 09 września 2019 r.


Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 590299-N-2019.
Link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8cd76df2-084d-4dc6-a41f-71cff347cd98.

 

Opis przedmiotu zamówienia.

Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej równowartość 144 tys. euro na:
„Zakup systemu klimatyzacji sal rozpraw  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku – Układ 1”


Nr postępowania:  G-3710-8/19
Termin składania ofert ustalono na dzień: 23 sierpnia 2019 r. na godz. 10:00.

 

Opis przedmiotu zamówienia (załączniki).

Opis przedmiotu zamówienia (załączniki) - PDF

Szczegóły w załącznikach.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-3710-11/19

Termin składania ofert ustalono na godz. 10:00 w dniu 16 sierpnia 2019 r.

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 584346-N-2019

Link do ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych: Link

Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym  na dostawę regałów stacjonarnych do składnicy akt Archiwum Zakładowego.


Nr postępowania przetargowego: G-241-35-19

Termin składania ofert ustalono na dzień 8 sierpnia 2019 r. na godz. 12:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załączniku.