Zaproszenie do składania ofert na wykonanie regałów jezdnych na akta zawieszkowe do archiwum Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-53/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 26 października 2018 r. na godz. 13:00.

Oferty zostaną otwarte 26 października 2018 r. o godz. 13:15 w sali C431.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wymiany wykładziny dywanowej w wybranych pomieszczeniach budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-47/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 18 października 2018 r. na godz. 12:00.

Oferty zostaną otwarte 18 października 2018 r. o godz. 12:15 w sali C431.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie regałów jezdnych na akta zawieszkowe do archiwum Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-45/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 19 października 2018 r. na godz. 11:00.

Oferty zostaną otwarte 19 października 2018 r. o godz. 11:15 w sali C431.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert wykonanie remontu części kamer zewnętrznych wraz z wymianą okablowania na posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-37/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 18 października 2018 r. na godz. 10:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi przeniesienia spisów archiwalnych do systemu Obce Spisy Archiwalne.


Nr postępowania przetargowego: G-241-40/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 16 października 2018 r. na godz. 10:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac budowlano-remontowych w pomieszczeniach A021, A111, E411 i A314 budynku sądu.


Nr postępowania przetargowego: G-241-42/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 15 października 2018 r. na godz. 12:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.