Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym na remont instalacji oświetleniowej.


Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Termin składania ofert ustalono na godz. 12:00 w dniu 25 lipca 2019 r.

Szczegóły w załącznikach.

Przetarg na konserwację instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza 103 oraz w pomieszczeniach Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącego się przy ul. Stanisława Dubois 20.


Nr postępowania: G-3710-10/19
Termin składania ofert  ustalono na godz. 10:00 w dniu 25 lipca 2019 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2019-07-17
Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 574795-N-2019

Szczegóły w załącznikach.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń oraz obsługi szatni Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-3710-9/19

Termin składania ofert ustalono na godz. 10:00 w dniu 23 lipca 2019 r.

Uwaga, zmiana terminu składania ofert: nowy termin ustalono na godz. 14:00 w dniu 24 lipca 2019 r.

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  573414-N-2019

Link do ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=62331d83-029d-4feb-840c-86c6325a05d2

Szczegóły w załącznikach.

Przetarg na usługi drukowania wraz z kompleksową obsługą urządzeń drukujących w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.


Nr postępowania: G-3710-4/19
Termin składania ofert  ustalono na godz. 12:00 w dniu 24 lipca 2019 r.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2019-07-12 r.

Link do ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cd9b4f14-f9d7-44e0-83f6-547981a0e46b

Szczegóły w załącznikach.

Wymiana wykładzin.


Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym na wymianę ok. 885 m2 wykładzin.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert ustalono na godz. 12:00 w dniu 17 lipca 2019 r.

Szczegóły w załącznikach.

Konserwacja instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza 103 oraz w pomieszczeniach budynku Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącego się przy ul. Stanisława Dubois 20.


Nr postępowania: G-3710-6/19
Termin składania ofert  ustalono na godz. 10:00 w dniu 16 lipca 2019 r.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2019-07-08
Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  570286-N-2019
Szczegóły w załącznikach.