Na stronie Sądu w zakładce „Załatw sprawę przez internet – Prawomocność orzeczeń” istnieje funkcjonalność umożliwiająca sprawdzenie czy orzeczenie w podanej sprawie uprawomocniło się. W przypadku uprawomocnienia wyświetli się data.

Dostęp do funkcjonalności dostępny jest również na każdej podstronie w lewym dolnym rogu strony „Sprawdź prawomocność orzeczenia”.

Uchwała nr 2/2022 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 17.10.2022 r.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 13 października 2022 r. nr A-021-102/22, uwzględniając rekomendacje Ministerstwa Sprawiedliwości Biura Cyberbezpieczeństwa, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 listopada 2022 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku wycofuje z użytku służbowego wszystkie urządzenia typu faks.

W związku z tym po tej dacie nie będzie możliwości przesyłania wiadomości do tutejszego Sądu tą drogą.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr A-021-1/22 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dzień 31 października 2022 r. (poniedziałek) ustalony został dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 22 października 2022 r. (sobota).

Jednocześnie w dniu 22 października 2022 r. ustalone zostały godziny urzędowania wszystkich komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Białymstoku od 7:30 do 15:30.

W związku z obchodzonym w dniu 20 października 2022 roku Międzynarodowym Dniem Mediacji oraz Tygodniem Mediacji przypadającym w dniach 17-21 października 2022 toku przedstawiamy listę wydarzeń organizowanych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.


1) Dyżury mediatorów w Tygodniu Mediacji – 17-21 października 2022 roku w Sądzie Rejonowym w Białymstoku:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 - 14:00 - pokój B113 (I piętro)

2) Dyżury Mediatorów zrzeszonych w Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku w Tygodniu Mediacji – 17-21 października 2022 roku
- od poniedziałku do piątku zgodnie z ustalonym harmonogramem

W dniach 12-16 września 2022 r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku odbywa się wizyta sędziów i prokuratorów z państw członkowskich Unii Europejskiej: Grecji, Hiszpanii i Słowenii, uczestników międzynarodowej wymiany, organizowanej w ramach „Exchange Programme” przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z European Judicial Training Network (EJTN).

Podczas wizyty uczestnicy poznają zasady funkcjonowania Sądu Rejonowego w Białymstoku oraz będą uczestniczyć w rozprawach.

Program wymiany stażowej realizowany przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, której partnerem jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami porządku prawnego państw, jak również strukturą organów wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, ich funkcjonowaniem i najważniejszymi zadaniami.