OGŁOSZENIE Nr K-1133-38/20 z dnia 8 września 2020 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244).
Liczba miejsc: 2 (Wydział Gospodarczy, Wydział Ksiąg Wieczystych)
Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 20-40 godzin tygodniowo)


Program praktyki absolwenckiej:

1. rejestracja wpływających pism w systemie informatycznym;
2. wysyłanie i podkładanie korespondencji;
3. wprowadzanie danych do systemu informatycznego, przetwarzanie danych w postaci elektronicznej;
4. wprowadzanie do systemu komputerowego „Archiwum” spisów zdawczo – odbiorczych akt;
5. uczestnictwo w rozprawach.

Wymagania:

  • wykształcenie średnie ogólnokształcące (preferowane wykształcenie wyższe, w szczególności prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie);
  • nie ukończenie w dniu rozpoczęcia praktyki 30 roku życia;
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, nieposzlakowanej opinii;
  • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz brak prowadzonych wobec kandydata postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

oraz

  • komunikatywność;
  • umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera;
  • umiejętność organizowania własnej pracy;
  • umiejętność pracy w zespole.