Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac budowlano-remontowych w pomieszczeniach A021, A111, E411 i A314 budynku sądu.


Nr postępowania przetargowego: G-241-42/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 15 października 2018 r. na godz. 12:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę z montażem siłowników do napowietrzania w dwóch oknach budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-41/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 15 października 2018 r. na godz. 11:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert na wymianę wykładziny w pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-38/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 11 października 2018 r. na godz. 12:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż ujęć - dystrybutorów wody pitnej.


Nr postępowania przetargowego: G-241-35/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 11 października 2018 r. na godz. 10:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert na wybór wykonawcy wykonania posadowienia trzech masztów flagowych na posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-33/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 5 października 2018 r. na godz. 11:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert na wymianę żaluzji pionowych w pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-32/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 4 października 2018 r. na godz. 10:00.

Postępowanie nie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.