Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac konserwacyjno - remontowych w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-66/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 20 listopada 2018 r. na godz. 10:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert na  dostawy termohigrometrów do pomieszczeń archiwów Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-58/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 12 listopada 2018 r. na godz. 11:00.

Uwaga: ze względu na ustanowienie dnia 12 listopada br. dniem wolnym od pracy termin składania i otwarcia ofert w niniejszym przesunięto na dzień 13 listopada 2018 r. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert na montaż okna w fasadzie budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-51/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 6 listopada 2018 r. na godz. 11:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert na wymianę fotokomórek na kurtyny bezpieczeństwa w drzwiach kabin wind w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-56/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 6 listopada 2018 r. na godz. 10:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert wykonanie remontu części kamer zewnętrznych wraz z wymianą okablowania na posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-55/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 5 listopada 2018 r. na godz. 12:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Postępowanie dotyczące wymiany 4 szt. nawilżaczy parowych do central wentylacyjnych w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-48/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 5 listopada 2018 r. na godz. 10:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.