Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację wybranych instalacji elektrycznych: podstacji elektroenergetycznej ST 01-1789 oraz rozdzielnic głównych (napięcia gwarantowanego i niegwarantowanego) wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego,  zasilaczy awaryjnych UPS centralnych, konserwacji oświetlenia zewnętrznego.


Nr postępowania przetargowego: G-3710-7/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 31 października 2018 r. na godz. 12:00.

Uwaga: termin składania ofert przedłużono do godz. 11:00 w dniu 02 listopada 2018 r. Szczegóły w załącznikach.

 

Data Zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 23 października 2018 r.

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 639465-N-2018

Link do Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: LINK

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie regałów jezdnych na akta zawieszkowe do archiwum Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-53/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 26 października 2018 r. na godz. 13:00.

Oferty zostaną otwarte 26 października 2018 r. o godz. 13:15 w sali C431.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wymiany wykładziny dywanowej w wybranych pomieszczeniach budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-47/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 18 października 2018 r. na godz. 12:00.

Oferty zostaną otwarte 18 października 2018 r. o godz. 12:15 w sali C431.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie regałów jezdnych na akta zawieszkowe do archiwum Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-45/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 19 października 2018 r. na godz. 11:00.

Oferty zostaną otwarte 19 października 2018 r. o godz. 11:15 w sali C431.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert wykonanie remontu części kamer zewnętrznych wraz z wymianą okablowania na posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-37/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 18 października 2018 r. na godz. 10:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi przeniesienia spisów archiwalnych do systemu Obce Spisy Archiwalne.


Nr postępowania przetargowego: G-241-40/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 16 października 2018 r. na godz. 10:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.