Konserwacja instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza 103 oraz w pomieszczeniach budynku Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącego się przy ul. Stanisława Dubois 20.


Nr postępowania: G-3710-6/19
Termin składania ofert  ustalono na godz. 10:00 w dniu 16 lipca 2019 r.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2019-07-08
Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  570286-N-2019
Szczegóły w załącznikach.

Ochrona fizyczna pracowników Sądu Rejonowego w Białymstoku prowadzących czynności w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy.


Nr postępowania przetargowego: G-3710-7/19
Termin składania ofert ustalono na dzień 10 lipca 2019 r. na godz. 12:00.

Termin składania ofert przesunięto na  godz. 10:00 w dniu 11 lipca 2019 r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane jest w oparciu o przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) oraz na podstawie warunków określonych w Ogłoszeniu.

Uwaga, dokonano zmiany treści ogłoszenia, szczegóły w załącznikach.


Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na zakup urządzeń i świadczenie usług zdalnego monitoringu elektronicznego mającego na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-17/19

Termin składania ofert ustalono na dzień 21 maja 2019 r. na godz. 12:00.

Uwaga – zmiana terminu składania i otwarcia ofert, zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu.

Termin składania ofert przesunięto do godz. 10:00 dnia 22 maja 2019 r.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załączniku.

Sąd Rejonowy w Białymstoku ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego pod nazwą "Wymiana drzwi w przedsionku wejścia głównego budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku".


Nr postępowania przetargowego: G-241-27/19

Termin składania ofert ustalono na dzień 24 maja 2019 r. na godz. 10:00.

Oferty zostaną otwarte 24 maja 2019 r. o godz. 10:15.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego "Dostawa i montaż dystrybutorów wody pitnej na potrzeby interesantów i pracowników Sądu Rejonowego w Białymstoku".


Nr postępowania przetargowego: G-241-26/19

Termin składania ofert ustalono na dzień 16 maja 2019 r. na godz. 10:00.

Oferty zostaną otwarte 16 maja 2019 r. o godz. 10:15 w sali C437.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Postępowanie ofertowe mające na celu wyłonienie wykonawcy usług z zakresu medycyny pracy.


Nr postępowania przetargowego: G-241-24/19.

Termin składania ofert ustalono na dzień 20 maja 2019r. do godz. 12:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.