Wykonanie prac konserwacyjno-remontowych polegających na odnowieniu warstw zewnętrznych ścian w pomieszczeniach: C012, C014, C015, C016, A015, A016, C218, C219, B338, B304, A517, A508 (jedna ściana) oraz wskazanej ściany korytarza na parterze budynku w segmencie B.


Nr postępowania przetargowego: G-241-19/19

Termin składania ofert ustalono na dzień 19 kwietnia 2019 r. na godz. 10:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy prac porządkowo-czystościowych oraz utrzymania zieleni na terenie posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, w okresie od 01 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-20/19

Termin składania ofert ustalono na dzień 17 kwietnia 2019 r. na godz. 12:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Remont nawierzchni na posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-18/19

Termin składania ofert ustalono na dzień 12 kwietnia 2019 r. na godz. 12:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Konserwacja instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych: systemu wentylacji i klimatyzacji, instalacji wody lodowej, urządzeń c.o., c.w.u. i c.t. oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego w budynku i na posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-3710-3/19
Termin składania ofert ustalono na dzień 12 kwietnia 2019 r. na godz. 12:00.

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 04  kwietnia 2019 r.
Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 533984-N-2019
Link do Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=74566eb9-4bb4-4bcc-ba06-c2d928216b8d
Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku ogłasza postępowanie ofertowe na dzierżawę miejsca parkingowego z przeznaczeniem do obsługi taksówkarskiej pracowników i petentów Sądu Rejonowego i Prokuratur w  Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103.


Nr postępowania ofertowego: G-241-13/19

Termin składania ofert ustalono na dzień 14 marca 2019 r. na godz. 10:45.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Wykonanie prac budowlano-montażowych w korytarzu (łącznik A-E), na parterze budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-14/19

Termin składania ofert ustalono na dzień 13 marca 2019 r. na godz. 12:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.