OGŁOSZENIE Nr K-1133-22/20 z dnia 5 czerwca 2020 r.

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244).

Liczba miejsc: 3 (Wydział Gospodarczy, Wydział Ksiąg Wieczystych, Biuro Podawcze)

Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 20-40 godzin tygodniowo)


Program praktyki absolwenckiej:
1.rejestracja wpływających pism w systemie informatycznym;
2.wysyłanie i podkładanie korespondencji;
3.wprowadzanie danych do systemu informatycznego, przetwarzanie danych w postaci elektronicznej;
4.wprowadzanie do systemu komputerowego „Archiwum” spisów zdawczo – odbiorczych akt
5.uczestnictwo w rozprawach.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie ogólnokształcące (preferowane wykształcenie wyższe, w szczególności prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie);
 • nie ukończenie w dniu rozpoczęcia praktyki 30 roku życia;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, nieposzlakowanej opinii;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz brak prowadzonych wobec kandydata postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

oraz

 • komunikatywność;
 • umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera;
 • umiejętność organizowania własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.

OGŁOSZENIE Nr K-1102-3/20 z dnia 14 lutego 2020 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na staż urzędniczy, docelowo na stanowisko: księgowego

w pełnym wymiarze czasu pracy

umowa o pracę na czas określony sześciu miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 • Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym, wprowadzanie do ewidencji rachunków biegłych sądowych, tłumaczy, mediatorów, kuratorów, syndyków, radców prawnych wypłacanych z wydatków budżetowych oraz z sum na zlecenie. Uzgadnianie wprowadzonych zapisów z właściwymi kontami księgowymi.
 • Dekretowanie dowodów księgowych podlegających wprowadzaniu do ksiąg rachunkowych.
 • Wprowadzanie i księgowanie dowodów księgowych w księgach rachunkowych.
 • Naliczanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od należności na rzecz ww. uczestników postępowania sądowego.
 • Sporządzanie i terminowa realizacja dyspozycji płatniczych w formie elektronicznej.